Annons

Annons

Annons

Fagersta

Insändare
Politikernas utspel visar på total okunskap om ADHD

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten kritiserar förslag som nyligen kommit från Moderaterna och Liberalerna.

Bild: Catharina Hugosson

Annons

Nyligen har Moderaterna föreslagit att barn i utanförskapsområden ska snabbtestas för ADHD. Liberalerna har krävt att ordningskontrakt ska införas på skolor.

Jag är starkt kritisk till dessa förslag och vill hävda att politiker, än en gång, visar på total okunskap och oförståelse för NPF. Alla problem de själva redan skapat och försöker nu lösa med ovetenskapliga lösningar.

Anser Moderaterna att ADHD bara finns inom utanförskapsområden? Anser Moderaterna att diagnos löser allt? Barn som mår väl och får bra stöd i skolan samt från övriga aktörer i samhället söker inte sig till kriminalitet eller annat destruktivt beteende, oavsett diagnos eller dess frånvaro. Börja där – se till att ALLA barn mår väl, har fungerande skolgång, stödinsatser från samhället, tillgång till olika fritidsaktiviteter där socioekonomiska faktorer inte blir den avgörande faktorn!

Annons

Annons

Moderaterna har uppenbarligen missat att många barn med redan fastställd diagnos lider på grund av ett icke fungerande samhälle. Förslaget ovan är inte bara diskriminering i stort, utan i högsta grad diskriminering av flickor med NPF, som inte är en del av kriminaliteten, som lider i år på grund av frånvaro av stöd med fruktansvärda konsekvenser för den psykiska ohälsan som följd.

Liberalernas förslag är lika diskriminerande och i allra högsta grad kommer drabba just barn med särskilda behov, och även särbegåvade barn. I brist på förståelse och tidiga förebyggande insatser blir barn antingen inåtvända eller utåtagerande. Ska våra barn straffas nu för att de har en funktionsnedsättning?

Hur tänker ni politiker egentligen? Hur tänker Diskrimineringsombudsmannen (DO) i dessa frågor? Förstår ni vilka konsekvenser era förslag kan medföra? Vilket skydd ska vi föräldrar och våra barn erhålla när det är vi som blir utsatta, för allt vår slit och efterföljande psykisk ohälsa på grund av daglig kamp med diverse olika samhällsaktörer?

Förslagen ovan är raka vägen till att öka psykisk ohälsa i samhället. De förstärker den felaktiga och förutfattade samhällssynen på barn med dessa diagnoser – att de enligt er politiker är inget annat än problembarn och blivande kriminella! Liberalernas uttalande ”Många barn i Sverige har i dag ett bottenlöst dåligt föräldrastöd, där föräldrar inte tar ansvar för sina barn” (Göteborgs-Posten) är offentligt förtal mot många föräldrar!

Annons

Annons

För varje år som går känns det som att politiker gör allt de kan för att svenska välfärden ska utrota familjer med ”osynlig” funktionsnedsättning!

Jag och många andra föräldrar med mig nog vill veta hur lokala politiker i Västmanland tänker i frågorna ovan? Och lyft inte vikten av att öka vårdens och informationens tillgänglighet i utsatta områden eller att den ökade kriminaliteten måste bekämpas. Det vet vi redan utan er och det är bra tankar i grunden! Hur ska ni förverkliga alla era idéer när förutsättningar för att driva dem saknar - när sjukvården, skolan och i princip hela välfärden har för lite kunskap om NPF, det råder brist på stödinsatser, resursbrist och inte minst brist på pengar– redan som det är, överallt!

Lilia Waléus,

Förälder till barn med NPF

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan