Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Insändare
Vänsterns förslag om odlingar är gammal skåpmat

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Gammal skåpmat i ny tappning föreslås från Ann-Christine Andersson i Vänsterpartiet. Nu har Vänsterpartiet dammat av en av mig tidigare lagd motion till kommunfullmäktige om att undersöka möjligheten att erbjuda boende i Fagersta kommun odlingslotter. Det glädjer mig, men jag måste medge att jag blir fundersam över att den motion som jag la redan 2012 och som kommunstyrelse och kommunfullmäktige redan fattat positivt beslut om nu har kopierats av Vänsterpartiet.

Anita Lilja Stenholm (L).

Bild: Sara Arvidsson

Annons

Annons

Den 18 december 2012 lämnade jag in en motion till kommunfullmäktige om ”Stadsodling – en möjlig väg till integration till grönskande positiva mötesplatser”. Jag ville med min motion undersöka möjligheterna för Fagerstaborna att få tillgång till egna odlingslotter och skapa nya mötesplatser. Jag pekade i min motion på de goda exemplen som finns runt om i Sverige och de viktiga erfarenheterna som SLU Alnarp påvisat i sin verksamhet – landsskapsinriktad miljöpsykologi och därigenom blivit ledande inom ämnesområdet natur och trädgårdsterapi, naturens roll för livskvalitet och hälsa.

Alnarps rehabiliteringsträdgård och forskning väcker uppmärksamhet både nationellt och internationellt då den på ett framgångsrikt sätt kombinerar teorier om medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykoterapi med landskapsarkitektur, miljöpsykologi och trädgårdsterapi.

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK) tillstyrkte motionen såtillvida att kommunen rekommenderades att uppmuntra fastighetsägarna att för sina hyresgäster ordna sådana möjligheter samt att NVK var positiva till att för kommunens hyresgäster medverka till sådant om lämplig mark fanns att tillgå. Den 4 juni 2013 beslutade kommunstyrelsen (paragraf 125) att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen vilket gjordes. Men tydligt är att intentionerna och beslutet aldrig fullföljdes. Vid detta tillfälle var Vänsterpartiet de som styrde kommunen, men det beslutet verkar ha stoppats i något skåp eller i en låda eftersom inget hänt sedan dess.

Annons

Annons

Nu hoppas jag att ”Stadsodling – en möjlig väg till integration genom skapande av grönskande positiva mötesplatser och användas för rehabilitering” enligt min motion från 2012 blir verklighet med Vänsterpartiets motion ”Vill du ha en trädgård runt hörnet?”. En motion som är till förvillan lik min motion från 2012. Det är bra att använda återbruk, även vad gäller motioner och förslag till kommunfullmäktige. Jag, som Liberal kan idag konstatera att vi inte var störst, men vi var först.

Anita Lilja Stenholm (L)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan