Annons

Annons

Annons

Fagersta

Läsartext
Föreläsning om demens på SPF Liljan i Fagersta

45 medlemmar i SPF Liljan Fagersta kom på medlemsmötet i Sveasalongen den 16 november då överläkare Lisa Eriksson Rehnman från Geriatriska kliniken i Västerås föreläste om demens och Alzheimers sjukdom. Det var en mycket intressant föreläsning om demenssjukdomar och vad som händer i kroppen.

Detta är en läsartext.

Den 16 november höll överläkaren Lisa Eriksson Rehnman en föreläsning om demens i Fagersta.

Bild: Privat

Annons

Genom åren har benämningen på demens förändrats. Ordet kommer från grekiskans de-mens som betyder utan sinne. På 1700-talet ansågs man som dement vara galen/vansinnig. På 70-talet kallades det senildemens-ålderssvaghet och på 90-talet demenssjukdom. 2019 kom en manual med nya diagnoser där man istället för demens nämner det som kognitiv sjukdom.

Med kognitiv sjukdom menas hur hjärnan fungerar, minne, språk och räkning, orientering i tid och rum, uppmärksamhet, handling och problemlösning. De fem stora diagnoserna är: Pannlobsdemens, Demens vid Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, Blodkärlsdemens och Lewybody demens.

Vad är demens? På den frågan är svaret; det är INTE ett naturligt åldrande utan en sjukdom i hjärnan. De fyra kriterierna som visar om man är dement är: 1. Kognitiv nedsättning. 2. Signifikant nedsättning av funktionsförmågan. 3. Kroniskt tillstånd - symtom i minst sex månader. 4. Behandlingsbar sjukdom har uteslutits.

Annons

Annons

Lisa Eriksson Rehnman från Geriatriska kliniken i Västerås höll i föreläsningen.

Bild: Privat

Lisa Eriksson Rehnman gav exempel på olika demenssjukdomar och hur man som läkare kan komma fram till vilken typ av demens en patient har genom att ta reda på symtomen, när och hur de började och hur de sett ut över tid. Till exempel ett sämre minne (namn och hitta ord). Svårt att hitta på välkända platser. Smygande debut med successiv förändring, försämrat tal, personlighetsförändring och var i hjärnan denna förändring sitter.

Angående behandling och läkemedel finns idag fyra olika läkemedel som lindrar men ännu ingen som botar sjukdomen. I USA finns en antikroppsbehandling som fortfarande är en studie. Tyvärr så har man inte funnit att den stoppar sjukdomen utan är mer som de läkemedel som redan finns. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers där risken att man drabbas ökar med åldern. Livsfaktorer är viktiga som att vara socialt engagerad, använda hjärnan och intressera sig för olika ämnen. Ärftlighet kan finnas i vissa familjer och en riskfaktor är om flera släktingar har/haft sjukdomen.

Från Lisa Eriksson Rehnmans presentation.

Bild: Privat

Annons

I Västerås finns en geriatrisk klinik med akutmottagning, en avdelning för inneliggande och en minnesmottagning. Det börjar med en utredning i Primärvården som i sin tur remitterar till den geriatriska kliniken om det finns behov. Det finns en länsgemensam överenskommelse om vård och omsorg där syftet är en god och likvärdig vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Förutsättningen är att ge bästa möjliga vård och stöd till den som fått diagnosen och till anhöriga. Det är också viktigt att man kommer i tidig kontakt med Kommunen och en biståndshandläggare för hjälp.

Annons

Hon pratade bland annat om Alzheimers sjukdom.

Bild: Privat

Överläkare Lisa Eriksson Rehnman tackades med stora applåder och ordförande Ulla Bagge tackade för en mycket intressant föreläsning.

Programmet fortsatte med att Anders Wossmar informerade om en kommande släktforskningscirkel som planeras att starta i januari. Detta som ett tillägg med en lämplig sysselsättning för att hålla hjärnan aktiv.

Efter kaffe/te med smörgås och kaka samt lottdragning och ytterligare medlemsinformation av Lennart Lindeskär och Ulla Bagge avslutades denna trevliga eftermiddag.

Birgitta Åkerlind

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan