Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Vi satsar på effektivitet och kortare vårdköer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lina Eriksson (L), Mikael Andersson Elfgren (M) och Malin Gabrielsson (KD).

Bild: Privat

Annons

M, KD, L styret är ett samarbetsstyre. Vi samtalar med alla och söker breda överenskommelser som är till nytta för regionen som helhet och för västmanlänningarna. Så även när det gäller innehållet i den budget och regionplan vi presenterat.

Med våra förslag påverkar vi utvecklingen och stärker välfärden, västmanlänningarnas hälsa och företagsamheten.

Vi befinner oss i en extraordinär och orolig ekonomisk tid orsakad av pandemi, krig och energikris. Det leder till hög inflation, kraftigt ökade pensionskostnader och en kommande lågkonjunktur.

Den ekonomiska utmaningen för Region Västmanland förstärks av det strukturella underskottet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som byggts upp under lång tid. Trots att medlen till hälso- och sjukvården ökat varje år för att kompensera för ökade kostnader så har underskottet ökat mer än intäkterna. Region Västmanland har samtidigt problem med såväl långa vårdköer som med inställda tåg och förseningar.

Annons

Annons

Sjukskrivningstalet bland medarbetarna är högt och regionen är i för stor utsträckning beroende av hyrpersonal. Allt för många västmanlänningar befinner sig i ett utanförskap och saknar egen försörjning. Den psykiska ohälsan bland länets unga är ett växande problem samtidigt som otrygghet påverkar såväl individer som regionen som helhet.

Samtidigt som det finns utmaningar finns det också möjligheter och styrkor. Västmanland har stor potential. Vi är övertygade om att med ett målinriktat arbete med fokus på prioriteringar, hög kvalitet, tidiga insatser och mer tid för medarbetarnas kärnuppdrag så ser framtiden ljus ut.

Vår budget innefattar reformer för att effektivisera regionen, för att korta vårdköerna och för att säkerställa att primärvården blir navet i hälso-och sjukvården. Den innefattar även reformer som stärker näringslivet och som effektiviserar både administration och verksamhet.

Region Västmanland ska steg för steg erbjuda en bättre arbetsmiljö där regionens medarbetare i större utsträckning kan ägna sin arbetstid åt värdeskapande arbetsuppgifter och där färre medarbetare blir sjukskrivna. Vi tar även de första stegen för ett seniorhälsovårdsprogram och för att utveckla vårdgarantienheten. Detta för att fler äldre ska må bra och för att fler patienter ska få vård i tid.

Vi lägger en ansvarsfull budget i en orolig tid. Budget och plan präglas av återhållsamhet och åtgärder som krävs för att lindra konsekvenser av en orolig omvärld, allt i syfte att hantera de utmaningar Region Västmanland och länet har och utvecklar det som redan idag är bra.

Mikael Andersson Elfgren (M)

Malin Gabrielsson (KD)

Lina Eriksson (L)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan