Annons

Annons

Annons

Skinnskatteberg

Insändare
Det är tydligt vad som prioriteras i Skinnskattebergs politiska majoritet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Arne Hjorth (S).

Bild: Privat

Annons

Den L-märkta majoriteten i kommunfullmäktiges nyvalda presidium har bland sina första åtgärder valt att föreslå kraftigt ökade arvoden till sig själva. KF-ordförande förslås få ett fördubblat arvode. 1:a vice ordförande, i egenskap av ordförande i överförmyndarnämnden föreslås få 60 procent påökt och bli en av kommunens högst arvoderade politiker.

Det finns i sak ingenting som motiverar dessa höjningar. I jämförelse med andra kommuner ligger dagens arvoden på en rimlig nivå och de är genom koppling till basbeloppet inflationssäkrade.

Annons

Annons

Däremot kan det ge en fingervisning om vad det borgerliga SD-styret prioriterar vad gäller kommunal ekonomi.

Politiska uppdrag med stort ansvar och tungt arbete skall arvoderas, det är en självklarhet. Men medborgarna har all anledning att kräva gott omdöme och ansvarfullt agerande när det gäller hur arvoden sätts och till vilka nivåer. Politiker får aldrig misstänkas agera i egen sak, det är händelserna i Norrtälje ett tydligt exempel på.

En ny nämnd, Vård- och omsorgsnämnden, inrättas efter årsskiftet och tar över ett betydande ekonomiskt och organisatoriskt ansvar från Kommunstyrelsen. Det är rimligt att detta arbete arvoderas högre än det tidigare utskottsarbetet men i övrigt ser vi socialdemokrater ingen anledning till några avgörande förändringar i politikernas arvoden.

Vi socialdemokrater uppmanar därför SD, L, C och M att ta det ekonomiska läget på allvar, prioritera rätt och avstyra de orimliga arvodeshöjningarna.

Arne Hjorth (S)

För Skinnskattebergs socialdemokratiska arbetarkommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan