Annons

Annons

Annons

Skinnskatteberg

Insändare
Det var Socialdemokraterna som föreslog höjda arvoden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

L, C och SD ger svar på tal i arvodesfrågan.

Bild: Mats Wikman

Annons

I april-maj skickade dåvarande presidium ut ett förslag till ny organisation och därtill hörande arvoden. Man ville att det skulle beslutas före valet så att inget jävsförhållande skulle uppstå. Detta förslag till nya arvoden togs fram av det presidium som bestod av två från S och en från L. Ett mycket bra förslag att få det förankrat före valet. Gruppledarna kallades samman och man blev till slut överens. Sen hände ingenting.

Annons

Annons

Ärendet togs inte upp till beslut och det blev val. Efter valet visade det sig att S inte fick majoritet och när SD, L, C och M ingick i valteknisk samverkan började S att skruva på sig och tyckte att arvodena inte skulle justeras. Nu har Arne Hjort (S) som representant skrivit till pressen och menat på att det är det borgerliga blocket som föreslagit höjningarna.

Det är alltså inte det L-märkta presidiet som har föreslagit ökade arvoden utan det S-märkta avgångna presidiet som föreslagit en ökning av arvodet. Varifrån Arne Hjort fått att ordförande för överförmyndarnämnden skulle få en ökning med 60 procent är en gåta. Tidigare har överförmyndarnämndens ordförande haft mycket lägre arvode än övriga nämndordföranden. Det avgående presidiets förslag var att alla nämndordförandena ska lika stort arvode och då höjde man arvodet för överförmyndarnämndens ordförande med 30 procent.

Arne Hjort har helt rätt i att politiker aldrig får misstänkas att agera i egen sak och därför skulle S setttill att arvodena bestämdes av det avgående fullmäktige före valet så som intentionen var. Då hade aldrig denna fråga varit aktuell nu.

Liberalerna Skinnskatteberg

Sverigedemokraterna Skinnskatteberg

Centerpartiet Skinnskatteberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan