Annons

Annons

Annons

Skinnskatteberg

Insändare
Alla nämndsordföranden bör inte ha lika högt arvode

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg svarar på en insändare från L, SD och C.

Bild: Mats Wikman

Annons

Svar på insändaren ”Det var Socialdemokraterna som föreslog höjda arvoden”.

Ja, det förra presidiet (S+L) tog självsvåldigt uppdraget att bereda justering av arvoden inför mandatperiod 2022–2026. Ingen hade givit dem uppdraget och det hade heller inget stöd i arbetsordning eller reglementen. Detta att "gruppledarna kallades samman och man blev till slut överens" stämmer inte. Partierna kom överens om hur den politiska organisationen skulle se ut, absolut inget annat, vi diskuterade inte ens arvodena när den kommande politiska organisationen diskuterades. Vid ett tillfälle tog dåvarande presidium upp frågan om arvoden och den fick noll gehör, inget i protokoll kan utläsa. Inte heller nuvarande KF-presidium (L+S) har uppdraget att bereda justering av arvoden.

Annons

Annons

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-27 att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till politiken med en översyn av liknande kommuners arvoden till förtroendevalda. Exempelvis har överförmyndarnämnden redan nu ett klart högre arvode än en större närbelägen kommun. Vi socialdemokrater anser inte att alla nämnders ordförande ska ha lika mycket i arvode, det beror helt och hållet på storleken på det område och den ekonomi man ansvarar över.

Vi socialdemokrater har med underlag från andra liknande kommuners arvoden fått bekräftat att vi ligger hyggligt rätt, med en liten justering för den nya nämnden för vård och omsorg.

Vi borde alldeles oavsett i dessa ekonomiskt tuffa tider vara överens om det oriktiga att höja redan idag rimliga arvoden, särskilt som de faktiskt ligger i paritet med jämförbara kommuners.

Slutligen: Beträffande storleken på den föreslagna höjningen av överförmyndarnämndens ordförandes arvode meddelar Arne Hjort (S) att han förbehållslöst ger de borgerliga politikerkollegorna helt rätt i saken och att han framöver skall söka sig till läroböckerna för en rejäl repetition i de fyra räknesätten. Den föreslagna höjningen är 30 procent, inte de 60 procent som påståtts.

Socialdemokraterna Skinnskatteberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan