Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Vaccinera barnen i Västmanland mot vattkoppor

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Pratima Åslund (V), ordinarie ledamot av regionfullmäktige.

Bild: Sara Arvidsson

Annons

Vänsterpartiet vill att region Västmanland går före och erbjuder avgiftsfri vaccinering mot vattkoppor – för jämlikhetens och folkhälsans skull. Vi har lagt en motion om detta vilken beklagligt nog avslogs av Centerpartiet och det sittande minihögerstyret, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, med stöd av SD på regionfullmäktige i februari. Därmed sade man nej till att erbjuda avgiftsfri vaccinering innan den införs i det allmänna vaccinationsprogrammet. Man hänvisade till att Folkhälsomyndigheten fortfarande utreder frågan och bortsåg från att Socialstyrelsen har rekommendationer på området. Man ignorerade, föga förvånande, jämlikhetsaspekten och chansen att visa att vi ligger i framkant när det gäller att främja folkhälsa.

Annons

Det nationella vaccinationsprogrammet för barn, som följs av samtliga regioner, omfattar tolv allvarliga sjukdomar. Regioner kan dock erbjuda avgiftsfri vaccination utöver detta, liksom Västmanland gör när det gäller TBE. Flera regioner har börjat se över avgifterna för vaccinering mot vattkoppor, kopplat till Folkhälsomyndighetens pågående utredning. I Finland ingår vaccination mot vattkoppor i det allmänna vaccinationsprogrammet och skälet till att Folkhälsomyndigheten utreder samma möjlighet för Sverige är risken för allvarliga komplikationer. Vattkoppor är för de flesta ingen svår sjukdom, men det finns fall där både barn och vuxna drabbas svårt och även avlider. Risken att drabbas av bältros minskar dessutom med 80 procent vid vaccination mot vattkoppor.

Annons

Felicia Granath (V).

Bild: Linda Eliasson

Denna vaccination är en av de dyrare och kräver flera sprutor för att ge fullgott skydd. Risken att föräldrar på grund av ekonomiska skäl tvekar att vaccinera sina barn mot sjukdomar som kan få allvarliga följder för barnet och andra, ska så långt möjligt elimineras. Därför anser Vänsterpartiet att avgiftsfri vaccination mot vattkoppor ska vara regionens ansvar. Det blir allt tydligare att Vänsterpartiet är det parti som starkast försvarar den lagstadgade principen om vård efter behov och att de svagaste grupperna ska prioriteras samt, givetvis, att vård erbjuds grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi återkommer med fler initiativ på området.

Heidi-Maria Wallinder (V).

Bild: Jesper Ahlin Marceta

Felicia Granath (V), regionråd i opposition

Heidi-Maria Wallinder (V), regionråd i opposition

Fredrik Stockhaus (V), ordinarie ledamot av regionfullmäktige

Pratima Åslund (V), ordinarie ledamot av regionfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan