Annons

Annons

Annons

Fagersta

Insändare
Jag efterlyste bara fakta

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

”Vad jag vet är dock att när Norbergsvägens båda hus byggs om till lägenheter kommer beståndet att öka”, skriver Spejaren om underlaget för det nya bostadsbolaget.

Bild: Sara Arvidsson

Annons

Tack för ditt svar Lennart. Enkelt svar på din fråga, jag har inte en aning om avgifterna varit tillräckliga för att kunna klara av de kostnader som fastigheterna har. Jag konstaterade att exempelvis GotlandsHems VD flaggat för att intäkterna varit för låga i förhållande till de kostnader man har eller ser framför sig. Det kanske inte alls är så för fastigheterna i Fagersta som snart hamnar i Bergslagsbo ABs (BBAB) ägo, att klargöra detta är vad jag eftersöker fakta kring.

Jag uttrycker också att jag verkligen hoppas att man tagit ut tillräckliga avgifter för att BBAB ska slippa obehagliga överraskningar. Varför jag är intresserad av att BBAB skall gå med vinst så det är av yttersta vikt för ett aktiebolag att inte gå med förlust över tid, det är också av vikt om man har tänkt att kunna bygga någon form av kapital att kunna återinvestera i underhåll. För kommunala bostadsbolag är detta också enligt lag (2010:879) bestämt att de "ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer".

Annons

Annons

Ni boende på Ejalunden och Dalavägen 50 konstaterar att avgifterna ni betalat inte alls varit för låga för att klara det löpande underhållet/kostnaderna. Jag hade hoppats att någon sakkunnig på NVK eller inom politiken också skulle kunna komma med en bedömning utöver er beräkning.

Huruvida det saknas underlag för att driva ett bostadsbolag på ca 160 lägenheter har jag inte en aning om. Vad jag vet är dock att när Norbergsvägens båda hus byggs om till lägenheter kommer beståndet att öka. Marino verkar ha gett dig informationen att ni inte behöver oroa er för hyreshöjningar, det är en indikation på att avgifterna varit på rätt nivå - kanske är han rätt person att svara?

Kostnaden för VD:s lön kommer säkert inte att till större delen belasta BBAB då Ulf Egerfält också är anställd av kommunen som fastighetsstrateg, oklar procentsiffra hur timmarna är tänka att förläggas mellan uppdragen men det kommer vi säkert bli upplysta om.

Jag tror inte att vi kommer vidare i diskussionen innan någon sakkunnig med direkt insyn gett oss svar om avgifterna varit tillräckliga för att BBAB ska kunna ha en en ekonomi som ligger i fas med kostnader kommande åren. Du ber mig också "träd fram och tala om vem du är och vem du företräder", du kan vara lugn, jag företräder ingen. Det enda jag vill är att de kostnader som fastigheterna har skall betalas av de som nyttjar dem, inte att kommunen ska behöva skjuta till pengar för att de inte tagit ut tillräckliga avgifter.

Spejaren

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan