Annons

Annons

Annons

Norberg

Insändare
Är vi dömda att underordna oss en okontrollerbar elmarknad?

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Inger Johansson fick betala 750 kronor för sin förbrukning av 1 kWh i den vinterstängda sommarstugan.

Bild: Jakob Sköld

Annons

För en tid sedan fick jag fakturan på min el i den vinterstängda sommarstugan avseende december 2022 och januari 2023. Min förbrukning var 1 kwh och min faktura var på 748,76 kr. Med bundet avtal kostar 1 kwh 49 öre, överföringen av 1 kwh kostar 24 öre och resten utgörs av abonnemangsavgift, årsavgift, energiskatt och moms.

Anledning till att jag haft så låg förbrukning är att jag gör vad jag kan för att spara el och hålla nere mina kostnader. Hur bra har jag då lyckats? Svaret är ” mycket bra” när det gäller förbrukningen men när det gäller kostnaden är svaret mer problematiskt. Min förbrukning av 1kwh har kostat nästan 750kr, omöjligt för mig att påverka, förutom genom att säga upp mitt elavtal med Vattenfall och få en stuga utan el.

Annons

Annons

På senare tid har de höga och okontrollerbara elpriserna kritiserats mer och mer. Vi konsumenter har uppmanats att spara för att hålla nere priserna och för att undvika avstängning av elen. EU har infört en förordning (bindande rättsakt som alla EU länder ska tillämpa i dess helhet) för att skapa intäktstak på elbolagen från 1 december 2022. Den svenska regeringen har inte prioriterat frågan, varför det svenska regelverket kommer på plats först 1 mars.

När det gäller förslaget om Sverigepriser har många professionella, ekonomer och politiker, uttalat sig skeptiskt. Sådana priser skulle förstöra elmarknaden, som anses ha tjänat det svenska folket väl. Vilka svenskar man avser har jag inte förstått. Alla med rörligt elavtal och begränsade ekonomiska tillgångar, kan knappast hålla med. Dessutom anses att det skulle strida mot EU-rätten, något som man inte är beredd att medverka till. Andra åtgärder än att återbetala pengar i form av elstöd, har inte föreslagits.

Med anledning av hur låst elmarknaden tycks vara och den ovilja ledande politiker har till att vidta åtgärder som verkligen gör skillnad, inser jag att vi konsumenter också i framtiden kommer vara dömda att underordna oss en okontrollerbar elmarknad. Men jag undrar: Vem kan med säkerhet hävda att elmarknaden tjänar oss väl och att vi skulle drabbas ännu värre om elbolagen tvingades till begränsning av hur höga priser och avgifter man får ta ut?

Inger Johansson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan