Annons

Annons

Annons

Färre tågturer

Insändare
Färre avgångar en nödvändig konsekvens

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar på ledaren om godsstråket/ linje 54

Vi bryr oss om Västmanland. Hela Västmanland. Därför är det nödvändigt att använda resurserna klokt. Att antalet avgångar minskar på linje 54, Godsstråket, är tyvärr en nödvändig konsekvens av att resurser behöver prioriteras till mer trafikerade sträckor. Det är inte rimligt att köra avgångar med en till två resenärer, varken ur resurs- eller miljösynpunkt. Regionen har en ansträngd ekonomi och vi satsar då i stället på exempelvis Bergslagspendeln där ett större underlag för resande finns. På detta sätt ser vi till att resurserna kommer till nytta för så många Västmanlänningar som möjligt. Vi hade självklart önskat att vi kunde prioritera allt men resurserna räcker helt enkelt inte till.

Annons

Annons

En rättelse för tydlighets skull. Ledarskribenten påstår att försök att göra den här förändringen gjordes 2019 men att protester räddade kvar avgångar. Rätt är att beslutet togs av samtliga regioner som äger Tåg i Bergslagen (Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborg) just 2019 som en långsiktig planering av resurserna. Det är det beslutet som nu får effekt. Ett helt enigt fullmäktige i Region Västmanland fattade beslut om förändringen. Men det gemensamma beslutet innebär också att det inte räcker med att Västmanland vill ha kvar turtäthet på Godsstråket, alla regioner måste vilja det. Och den viljan finns inte hos regionerna. Den som önskar se en annan prioritering får gärna föreslå vad som i så fall ska stå tillbaka för att nästintill tomma tåg ska fortsätta trafikera linje 54?

Regionråd Jenny Landernäs (M) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden och Kollektivtrafiknämnden

Jenny Landernäs, ordförande i kollektivtrafiknämnden i Västmanland

Bild: Privat/Kjell Post

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan