Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Gör om och gör rätt i stället för att gömma er bakom andra

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Som socialdemokrater ser vi positivt på förhöjd ersättning på obekväm arbetstid för sjuksköterskor och barnmorskor. Det är ett steg i rätt riktning för att behålla och attrahera personal, särskilt i en tid av hög personalomsättning och brist på vårdpersonal. Vi ställer alltid oss bakom satsningar på personalen och arbetsmiljön.

Det vi nu kritiserar styret för är att satsningen inte innefattar alla som jobbar obekväm arbetstid.

Annons

Karolina Myllergård (S), Kenneth Östberg (S) och Ulrika Spårebo (S).

Bild: Martin Bohm

Obekväm arbetstid (OB) innebär att arbeta utanför ordinarie arbetstid, det vill säga på kvällar, nätter och helger. Det är viktigt med OB-ersättning eftersom dessa arbetstider kan ha en negativ påverkan på hälsan och livskvaliteten. OB-ersättningen är en kompensation för att du jobbar medan många andra är lediga, medan din familj kanske äter julbord tillsammans med resten av släkten.

Annons

Styrets aktuella beslut innebär att undersköterskor som arbetar samma tider som sjuksköterskor inte kommer att få samma ersättning. Konsekvensen blir att en undersköterska som lämnar sin familj på till exempel julafton för att arbeta hos oss i regionen få en betydligt lägre ersättning för den tiden, detta trots att OB- ersättning kommit till för att ersätta våra anställda när de jobbar på tider när andra är lediga.

Det här anser vi är djupt orättvist.

Det är också viktigt att komma ihåg att den här satsningen är högst tidsbegränsad och kommer tas bort efter ett år enligt styret. Frågan är då hur effektiv satsning det här kommer vara för att få ner andelen hyrpersonal. En höjning av ersättningen kan vara ett sätt att försöka lösa personalbristen i vården, men det är också viktigt att fortsätta de satsningar vi Socialdemokrater gjort på kompetensutveckling och karriärmöjligheter för personalen samt förbättrad arbetsmiljön, inklusive arbetsbelastning för att minska personalomsättningen och attrahera fler till yrket.

Gör om och gör rätt och inkludera övrig personal i satsningen i stället för att gömma er bakom förvaltningen.

Kenneth Östberg (S)

Ulrika Spårebo (S)

Karolina Myllergård (S)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan