Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bröt mot grundlagen - nu varnas chefen

I våras skrev Fagersta-Posten om den sektionschef på Arbetsförmedlingen som anmälts till personalansvarsnämnden för att ha brutit mot meddelarfriheten. Nu får chefen en varning som påföljd efter att det bedömts som ett ringa regelbrott.

Annons

Det var i samband med Uppdrag Gransknings avsnitt om asylboendet Norrbygården i Fagersta. Sektionschefen har då skickat en mailförfrågan till anställda på myndigheten i syfte att få veta om någon talat med media.

Läs mer: Chef som ville veta källor anmäls  

Detta bedömer personalansvarsnämnden vara ett brott mot efterforskningsförbudet som är en del av meddelarfriheten i tryckfrihetsförordningen. I deras bedömning skriver de så här:

”Även om X X inte har brutit mot det grundlagsfästa förbudet mot att uppsåtligen efterforska vem som lämnat meddelande till media riskerar den aktuella formuleringen i X mail att skapat det felaktiga intrycket att Arbetsförmedlingen har en negativ inställning till att medarbetarna använder sin meddelarfrihet. Mot bakgrund av den statliga värdegrundens princip om fri åsiktsbildning har hans agerande varit olämpligt och han har därför åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.”

Läs mer:  Chef på Arbetsförmedlingen bröt mot meddelarfriheten

Personalansvarsnämnden bedömer regelbrottet som ringa eftersom sektionschefen i fråga var ny på positionen och inte hade en färdigställd chefsutbildning. Som disciplinpåföljd får därför chefen enbart en varning.

Mer läsning

Annons