Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fagerstas förvandling börjar på Järntorget

Omdaningen av centrum ska ta fem år enligt en ny plan.

Annons
Järntorget. Här ska det bland annat bli ny belysning. ”Den belysningsvarianten ska följa med runt hela centrum sedan, så att man ser en röd tråd”, säger Jonas Pettersson, centrumutvecklare i Fagersta.

En förvandling av Fagerstas centrum börjar på Järntorget nästa år. 25 miljoner kronor ser ut att vikas för arbetet under 2017.

Centrum i Fagersta kommer att förändras mycket de kommande åren. Ett nytt kulturhus och ett resecentrum ligger i planerna. Men Fagersta kommun inleder med att göra om Järntorget nästa år.

– Järntorget är en intressant plats. Det finns många kvaliteter och samtidigt en hel del önskemål från näringsidkarna kring hur platsen kan utvecklas, säger Fagerstas centrumutvecklare Jonas Pettersson.

Allt arbete med förändringen av Fagerstas centrum är kopplat till den fördjupade översiktsplanen som efter att ha varit ute på granskning ska tas i fullmäktige i februari nästa år.

I planen har en extern konsultfirma tagit fram förslag på bland annat ett nytt utseende på Järntorget.

– Utifrån skisserna som redan är gjorda pratar vi om närliggande parkeringsplatser, bra ytor för torghandel och mötesplatser i form av etager där man kan sitta, säger Pettersson.

Runt Järntorget ska det också finnas en ny typ av belysning – som i förlängningen ska växa ut och markera hela centrum.

– I dag finns i centrum fyra – fem olika sorters armaturer. Där vill vi nu börja ta ett helhetsgrepp, så att det ska kännas tryggare när vi tänker belysningen.

Se också: Så kan Fagersta efterlikna New York

Förvandlingen av centrum är indelad i fyra etapper, enligt en modell som Pettersson har tagit fram. Till förändringarna hör bland annat en utveckling av utemiljöer med sittplatser och lekutrustning vid Brinelltorget – samt ett nytt resecentrum vid norra station.

Fler människor kommer enligt Pettersson att resa från och till norra station när det planerade mötesspåret vid Ramnäs blir verklighet. Därför vill Fagersta kommun lyfta miljön vid stationen betydligt.

– Om det är en större byggnad eller om det bara står för en väldigt attraktiv stationsmiljö, det är inte fastställt än, säger Pettersson.

25 miljoner kronor är avsatt för centrumutveckling nästa år. Det i förslaget till budget för 2017, som ska upp till kommunfullmäktige senare i höst.

Fagerstas nya centrum börjar alltså växa fram på Järntorget. Något som handlarna runt torget gläds åt.

– Det blir lättare för kunder att ta sig in i butiken. Och det blir positivt för Fagersta med fler möjligheter att parkera, säger Cecilia Wester, delägare i Smycka Fagersta, som ligger vid Järntorget.

Wester – och säkerligen många andra handlare i Fagersta – ser fram emot förvandlingen av centrum.

– Nu händer det något, det blir ett centrum som förhoppningsvis kommer att kännas mer levande. Det tror vi på, säger Cecilia Wester.

Så här kan Järntorget komma att se ut enligt ett förslag från den externa konsulten Strategisk arkitektur, till Fagerstas fördjupade översiktsplan. Enligt förslaget skulle det bli 30 nya parkeringar på torget, tillsammans med vistelseytor, ett torgutrymme och flera små grönytor.

Fyra etapper för utvecklingen

Förändringen av Fagerstas centrum ska ske i fyra etapper enligt ett förslag från centrumutvecklaren Jonas Pettersson.

Etapp 1: Att göra Järntorget till en attraktiv mötesplats. Lättillgängliga parkeringar nära handeln.

Etapp 2: Förändring av Västmannavägen, göra den mer anpassad till handel bland annat genom att göra den till en gåfartsgata för bilister, cyklister och gångtrafikanter. Planerat genomförande 2018, men kan påbörjas redan nästa år.

Etapp 3: Utveckla Brinelltorget bland annat genom att publika sittplatser, uteplatsmöbler, belysning och lekutrustning ska placeras på torget.

Etapp 4: Förbättra Stationsvägen tillsammans med utvecklingen av ett resecentrum vid norra station. Målet är att skapa en mer attraktiv entré till centrum.

Planen är spikad i kommunstyrelsen och förslaget om att anslå 25 miljoner nästa år hamnar nu på kommunfullmäktiges bord i samband med att politikerna i höst slår fast budgeten för 2017.

Annons