Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre anställda och större grupper

De ekonomiska problemen inom NVU fortsätter – drygt två miljoner kronor fattas för att budgeten för 2016 ska vara i balans.

Annons
”Vi vill inte ha en sådan kalldusch som förra året”, säger Mats Berglund, förbundschef på NVU.

norra länsdelen. Den stora mängd nyanlända och därmed ökade kostnader för personal och lokaler var ett av skälen till att Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU, hamnade på ett minusresultat på 7,2 miljoner kronor förra året.

Underskottet täcks upp av Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, som är NVU:s ägarkommuner.

Men utbildningsförbundet är i behov av mer pengar – i början av året väntades NVU få ett underskott på 5,6 miljoner kronor för 2016, enligt prognosen.

– I början av februari äskade jag om 5,03 miljoner kronor, för redan då såg jag att det inte gick ihop. Sedan har kommunerna beslutat att täcka upp med 2,5 miljoner kronor totalt. Då var vi nere i 3,1 miljoner, säger Mats Berglund, NVU:s förbundschef, och tillägger:

– En budgetuppföljning har sedan visat att det ser lite ljusare ut än tidigare, och att vi är nere på 2,1 miljoner.

Orsaken är att NVU varslat 22 tidsbegränsade tjänster, de flesta inom sfi och språkintroduktionen som lärare och språkstödjare.

– Vi har sett över kostnaderna och varslat de här tjänsterna, men kommer bara återbesätta 15-17 på årsbasis, säger Mats Berglund.

Möjliga sparåtgärder diskuterades i NVU:s arbetsutskott i förra veckan och den 15 juni ska direktionen fatta beslut i frågan.

Utgångspunkten var ett antal förslag som togs fram för en dryg månad sedan, där de varslade tjänsterna ingick. Ett annat förslag var att från 1 juli minska antalet grupper, bland annat inom sfi, från 26 till 16 grupper, och språkintroduktionen, från 8 till 5 grupper.

Färre grupper är en åtgärd som förlänger kötiden till sfi och språkintroduktionen. Längre kötider till sfi kan i förlängningen, om de sökande inte väljer en annan kommun, försena etableringen på arbetsmarknaden.

Ett antal förslag har tillkommit och några tagits bort, berättar Mats Berglund. Vilka dessa ändringar är vill han dock inte berätta då de föreslagna åtgärderna ännu inte är antagna av NVU:s förbundsdirektion.

Var kommer nedskärningarna att ske om budgeten inte går ihop?

– Det är svårt att på kort sikt få in 2,1 miljoner men främst kanske lärarna får ha större grupper, både inom sfi och språkintroduktionen, eller till exempel att vuxenutbildningen får läsa kurser ihop med ett gymnasieprogram. Detta går att lösa relativt fort om det behövs, säger Mats Berglund.

Ola Wahlsten (S), förbundsordförande i NVU, är dock förvissad om att ekonomin går ihop.

– Just nu ser det bra ut. Det har skett en del förändringar, där den största är att antalet timmar man kan läsa på sfi ska begränsas. Förut har det inte varit begränsat, säger han och fortsätter:

– Det andra är att NVU kan söka medel ur integrationsfonden, där exempelvis Fagersta fått totalt 48 miljoner för 2015 och 2016 för att hantera det stora antalet asylsökande. Här finns det en stor del pengar kvar.

Kommunerna delar på notan

NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund, ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildningen i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. NVU redovisade ett underskott på 7,2 miljoner kronor förra året.

Av dessa står Fagersta för 3,7 miljoner kronor, Norberg cirka 2,3 miljoner och Skinnskatteberg cirka 1,2.

Anledningen är att underskott i NVU:s bokslut ska täckas av medlemskommunerna, enligt NVU:s förbundsordning.

Detta gäller dock inte förväntade underskott och för 2016 års prognostiserade underskott på 5,6 miljoner kronor har kommunerna beslutat att skjuta till totalt 2,5 miljoner.

Mer läsning

Annons