Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler jobb – och fler arbetslösa

Arbetslösheten fortsätter att öka i Västmanland. Samtidigt är det brist på arbetskraft inom vård och omsorg.

Annons
Inom vård och omsorg finns det ett stort personalbehov i länet. Men ändå ökar arbetslösheten visar arbetsförmedlingens prognos.

Länet. Arbetsförmedlingen har tagit fram en prognos för arbetsmarknaden 2016–2017.

Antalet jobb beräknas öka med 900 i år och nästa år i Västmanland. Dessutom ökade jobben redan mellan sista kvartalen 2015 och 2016.

Samtidigt väntas cirka 200 fler bli arbetslösa under året vilket gör att arbets- lösheten i Västmanland når 9,7 procent.

– Vi ser också att sysselsättningen ökar i både privat och offentlig tjänstesektor, säger Marcus Löwing, analytiker på arbetsförmedlingen.

Varför minskar inte arbetslösheten om jobben blir fler och sysselsättningen samtidigt ökar?

– Trots att vi har en god konjunktur och en stark arbetsmarknad har vi många nyanlända som inte hinner komma ut i jobb inom prognosperioden, säger Marcus Löwing.

– Vi har en arbetskraftsresurs som växer och det är väldigt positivt för fram- tiden om vi lyckas ta till vara den kompetens som de besitter, fortsätter han.

På kort sikt väntas ett tufft läge på arbetsmarknaden för många arbetslösa. Särskilt för nyanlända och andra arbetslösa som saknar gymnasial utbildning.

– En del nyanlända saknar utbildning och erfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden och inte minst saknas ett kontaktnät som är så viktigt i dag, säger Marcus Löwing.

Arbetsmarknaden be- skrivs som tudelad där de inskrivna arbetslösa med utsatt ställning blir fler och övriga arbetslösa blir färre.

Till utsatta grupper räknas de med låg utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med funktions- nedsättning med nedsatt arbetsförmåga samt arbetslösa i åldrarna 55–64 år.

Andelen utsatta på arbetsmarknaden är större i Västmanland än rikssnittet. Hälften av de inskrivna arbetslösa som inte har gymnasieutbildning saknar även en slutförd grundskola. Det visar att det finns ett stort behov av utbildningsinsatser och stöd i länet menar arbetsförmedlingen.

– För att den här arbetskraftsresursen inte ska gå förlorad är det viktigt att insatserna anpassas för individen för att på ett effektivt sätt korta vägarna in på arbetsmarknaden. På så vis kan även den tilltagande bristen på arbetskraft mildras, säger Marcus Löwing.

Vilka yrkesgrupper som efterfrågas mest i länet ska arbetsförmedlingen presentera i höst. Men redan nu står det klart att det finns stora personalbehov inom vård och omsorg.

– Vi ser också en till- tagande brist inom industrin samt på utbildade förskollärare och grundskollärare vilket är relaterat till kommande pensionsavgångar. Arbetsmarknaden är god för den som har utbildning och erfarenhet i det, säger Marcus Löwing.

Marcus Löwing, analytiker på arbetsförmedlingen. Foto: Daniel Berglund

Så blir arbetsmarknaden i länet

Arbetslösheten ökar något.

Sysselsättningen ökar i offentlig och privat tjänste-sektor.

Andelen inskrivna arbetslösa i utsatt ställning ökar och behovet av utbildningsinsatser är påtagligt.

Det visar prognosen för arbetsmarknaden i Västmanland 2016–2017 som bygger på statistik, ekonomiska indikatorer och intervjuundersökningar bland privata och offentliga arbetsgivare.

Mer läsning

Annons