Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flyktingar kan flytta in i gymnastiksalarna

Flyktingkrisen gör att människor i behov av hjälp strömmar in till Fagersta. Flera samhällsfunktioner går på knäna – och snart kan asylsökande få tillfälligt tak över huvudet i skolornas gymnastiksalar.

Annons
Marino Wallsten, kommunalråd, berättar att gymnastikhallarna kan behöva användas för tillfälligt flyktingboende.

Kriget i Syrien har tvingat 4 miljoner människor på flykt från sitt hemland, enligt UNHCR. FN:s flyktingorgan beskriver kriget som den värsta humanitära katastrofen i modern tid.

I Fagersta fanns 508 asylsökande i början av oktober. Myndigheterna ser inte att flyktingströmmen till Sverige kommer att mattas av den kommande tiden.

– Vi pratar om en extrem situation som kräver exceptionella åtgärder, säger Marino Wallsten (S), kommunalråd i Fagersta.

Nu riskerar flyktingar att inte få tak över huvudet. Därför går Migrationsverket ut med att myndigheten behöver ta så kallade evakueringslokaler i anspråk. Det har redan gjorts på flera håll i länet, bland annat i Riddarhyttan.

Snart kan det vara dags också i Fagersta.

– Var i Fagersta kan vi inhysa människor? I princip handlar det om gymnastiksalar och liknande, säger Wallsten och fortsätter:

– I den här takten kommer vi snart att vara där.

Skolorna påverkas mycket av flyktingströmmen. Alla asylsökande barn ska enligt reglerna erbjudas plats inom en månad från det att de kommer till kommunen.

– Situationen på skolorna är mycket ansträngd nu, säger Kickie Svensson, skolchef i Fagersta.

Skolorna i kommunen har sedan augusti tagit emot 60 nyanlända barn, både asylsökande och sådana som redan har fått uppehållstillstånd.

– De stora problemen är att hitta kompetent personal och att lösa lokalfrågan, säger Svensson.

Hon fick i onsdags information om att gymnastiksalar kan komma att bli tillfälliga flyktingboenden.

– Naturligtvis är det en nödlösning. Vi har obligatorisk undervisning i idrott. Då måste kanske all idrott ske utomhus och vi kanske inte uppfyller kurskraven.

Skolorna i Fagersta har hittills klarat av att ge alla asylsökande barn skolgång inom en månad. I det här tuffa läget är Kickie Svensson mån om att lyfta fram arbetsinsatsen bland de anställda.

– Personalen gör ett fantastiskt arbete, säger hon.

När ensamkommande ungdomar anländer till Fagersta kopplas socialförvaltningen in. I nuläget ansvarar kommunen för ett 60-tal ensamkommande barn.

– Vi får jobba med flera ärenden per handläggare. Arbetsbelastningen ökar, säger förvaltningschefen Hisham Törnvall och fortsätter:

– Kvaliteten på det vi gör kommer att påverkas om det fortsätter på samma nivåer.

Fagersta drar i dagarna i gång en kampanj för att hitta fler familjehem åt ungdomarna. Kommunen söker också aktivt efter fler socialsekreterare.

Fagersta får statliga ersättningar för de ensamkommande barnen.

– Problemet är att hitta kompetensen. Fler människor ska med kort varsel göra jobbet, säger Törnvall.

63 800 kronor i bidrag per elev

Det finns en rad ersättningar som Migrationsverket betalar ut till Fagersta för asylsökande. Här är några av dem:

Vård och boende för ensamkommande flyktingbarn.

Barn i förskola och skola (63 800 kronor per elev och år i grundskolan. Summan höjs till 95 700 nästa år).

Ersättning för utredningskostnader av ensamkommande barn.

Asylsökandes boende är Migrationsverket ansvarigt för. Kostnaderna är statens.

Mer läsning

Annons