Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Folkets hus kan bli tillfällig skola i Fagersta

Antalet skolelever ökar i rask takt och lokalbehovet i Fagersta är stort. Därför kan det bli undervisning i Folkets hus. På längre sikt behövs lokaler för ytterligare 300 elever – enligt prognosen.

Annons
Suad Osman, studiestödshandledare på Alfaskolan, tycker det är en utmaning att arbeta med flyktingbarnen.”Men jag ser hur de utvecklas och får så mycket tillbaka”. Här undervisar hon Bjar Said och Ismael Ali Aweys.

Hittills under höstterminen har elevantalet i Fagerstas F-6-skolor ökat med drygt 80 barn. Trycket är stort framför allt på Per Olsskolan och Alfaskolan.

Ismael Ali Aweys, 9 år, är en av de nya eleverna. Han kom till Sverige och Fagersta i juli, från Somalia. Nu går Ismael i årskurs tre på Alfaskolan.

– Jag tycker om att gå i skolan men det är roligast att spela fotboll med mina kompisar på rasterna, säger han.

Tillsammans med studiestödshandläggarna lär sig Ismael svenska i en förberedelseklass. Han har ett mål för de kommande månaderna:

– Att lära mig svenska, skriva och läsa. Min lärare kommer att hjälpa mig så jag klarar det.

Det stora antalet nya barn i skolan gör att Fagersta måste hitta nya lokaler för undervisning.

– Vi inventerar just nu möjliga lokaler, säger Per Österberg, chef på utbildnings- och fritidsförvaltningen.

Närmast till hands just nu är Folkets hus. I så fall rör det sig endast om nyanlända elever som snart kan börja gå i skola där.

– Lösningen med Folkets hus ligger närmast inpå. Fortsätter det här trycket så tittar vi också på andra alternativ, säger Österberg.

Både Alfaskolan och Per-Olsskolan har sedan augusti ökat med omkring 40 elever. Än klarar Fagerstas skolor att hantera det ökade antalet elever. Men snart är läget annorlunda. – Vi är väldigt trångbodda. Från januari behöver vi extra lokaler för att klara av längre dagsundervisning, säger Kerstin Bergström-Bylund, rektor på Per Olsskolan.

De nyanlända eleverna går i nuläget i skolan under halvdagar.

– Eleverna har rätt att gå längre i skolan. Det är en tillfällig lösning, säger Bergström-Bylund.

Det är i nuläget oklart hur extra lokaler för Per Olsskolan ska lösas till januari – men Folkets hus kan alltså vara en tillfällig lösning.

Ökningen av elever är ungefär lika stor på Alfaskolan.

– Vi är i behov av grupprum, vissa klasser behöver det. Och matsalen är ganska trång, säger Ulrica Junno, rektor på Alfaskolan.

– Men det är inte ett akutläge kring lokalbehovet. Fast om vi pratar om 30 barn till, då får vi sätta oss ned i ledningsgruppen och fundera hur vi ska lösa det, fortsätter hon.

Ismael Ali Aweys kunde aldrig gå i skolan i Somalia och han är väldigt tacksam för att få göra det i Fagersta:

– Det bästa med Alfaskolan är att jag lär mig svenska så att andra kan förstå mig och så att jag förstår vad de säger.

Inom tio år väntas ytterligare 300 elever

Per-Olsskolan skulle byggas ut för 35 miljoner kronor. Men nya prognoser pekar på att det inte räcker till. I stället kan mer omfattande nybyggnationer göras.

– Vi ser ett jättestort lokalbehov. Vi vet att det är trångt i skolorna och vet också att antalet barn i Fagersta kommer att öka säger utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Pia Boiardt (V).

Nu har utbildnings- och fritidsnämnden fryst planerna i väntan på att en pågående utredning ska bli klar.

– Jag föreslog en utredning om det långsiktiga lokalbehov för att vi inte ska behöva bygga ut i flera omgångar, säger Boiardt.

Det kan bli aktuellt med utbyggnad av även de andra skolorna i Fagersta.

300 ytterligare elever jämfört med dagens antal. Det menar statistikföretaget Statisticon att Fagersta har att vänta sig inom tio år. Om fem år går det enligt företaget 270 elever utöver dagens antal.

Det är den här prognosen som har fått politikerna att agera.

Just nu arbetar tjänstemän på Norra Västmanlands kommunalteknikförbund och utbildnings- och fritidsförvaltningen med att analysera vad olika nivåer av utbyggnad skulle kosta för Fagersta (se separat faktaruta).

Tjänstemännen ska rapportera till nämnden i november.

– Sedan har vi att ta ställning till och värdera de förslag som kommer fram, säger Boiardt.

Byggstopp på Mariaskolan

På Mariaskolan är ökningen av elever minst, endast ett fåtal elever har tillkommit under hösten. Däremot räknar kommunen med att generationsväxlingen i Västanfors kommer att påverka elevantalet framöver.

– Framåt räknar vi med att ha elevgrupper med runt 25 barn i varje klass. Redan i dag är klasserna med yngre barn på de siffrorna. I de högre åldrarna är det fortfarande 16–20 barn i klasserna, säger Lena Jansson, rektor på Mariaskolan.

Den skolan har byggts ut under flera år och kommer enligt Lena Jansson inte att bli större framöver.

– Det har att göra med att vi inte har någon markyta. Skolan ligger mellan villor och förskolan.

Däremot kan fritids och förskolan vid Mariaskolan byggas ut. Jansson har flaggat för att det behovet finns.

Klarar Mariaskolan av elevökningen över tio år?

– Det är egentligen mer en politisk fråga. Men det man kan göra är att justera hur det ser ut med upptagningsområden. Eftersom det finns tankar att bygga mer både på Per Ols- och Alfaskolan, säger Jansson.

Modulskolor kan bli aktuella

Om det fortsätter att komma många flyktingar till Fagersta kan det också bli aktuellt med modullösningar för att lösa lokalfrågan. ”Men först ska vi inventera de egna lokalerna eller se om vi kan hyra lokaler. Det är nummer ett”, säger Per Österberg, chef på utbildnings- och fritidsförvaltningen.

Tjänstemännen på förvaltningen ser också över det mer långsiktiga lokalbehovet i skolorna. Det tolkas sedan utifrån tre tänkbara nivåer:

Utifrån befintligt antal barn.

Utifrån vad Statisticons prognos säger.

En mellannivå.

Statisticon är ett statistikföretag med bland annat ett sextiotal kommuner som kunder, enligt deras egen hemsida.

Annons