Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För eller emot? 

Så tycker lokala politiker i storregionfrågan.

Annons
Carina Sandor (L), Skinnskatteberg: – Vi är emot. Vårt inflytande i en storregion kommer bli minimalt, Skinnskatteberg är en liten kommun. Ju större region, desto större blir avståndet till dem som fattar besluten. Medborgarna kommer långt från demokratin. Vi är däremot inte emot samverkan. Genom samverkan med närområdet kan vi få bra hälso- och sjukvård.

Läs mer: Stor oenighet om storregion

Shiro Biranvand (V), Fagersta: –Jag är positiv till det här. I Fagersta finns flera olika förbund för att Fagersta inte själv klarar av att erbjuda service och den sociala tryggheten i samhället. Som exempel kan nämnas samarbete med gymnasieskolor. Utifrån det är regioner bra. Det blir bättre köpkraft och det finns en samlad kompetens. Administrativa frågor kan lättas med en person än att flera kommuner gör samma sak. För landstinget finns bättre möjligheter i infrastrukturen. Transport och kollektivtrafiken kan byggas ut genom ett samarbete. Alternativet är att höja skatten eller att servicen uteblir.
Johan Hådén (SD), Skinnskatteberg, –Vi är emot en storregion, vi är en liten kommun med cirka 4000 invånare, vårt inflytande försvinner i och med en storregion. Vi tror också att det kommer att bli dyrt för skattebetalarna för att fastna i administrativt krångel att bara få till en storregion.
Pieternella Van Beek (MP), Norberg: –Den frågan har vi inte diskuterat. Vi ställer oss inte positivt eller negativt till detta. Vi är små i Norberg och det här är ingen stor fråga för oss.
Johanna Odö (S), Norberg: –Vi är för en storregion. Vi hamnar centralt i nya organisationen och angränsar till alla län utom Blekinge och Skåne. Det är positivt landstingsmässigt och för kollektivtrafiken. Nackdelen kan vara att vi blir cirka 60 kommuner och här får kommuninsatserna betydelse, samspelet är viktigt och vi måste kunna samverka.
Anita Lilja Stenholm (L), Fagersta: – Vi är för regionalisering men är emot Svealandsregionen. Besluten kommer långt från människorna. Vi vill vara en tillväxt- och näringslivsregion med Uppland, Södermanland, Örebro län och Västmanland. Genom en mindre region blir det lättare med samarbetsavtal. Besluten ska tas där människorna finns.
Monika Andersson (C), Fagersta: –Det är väldigt viktigt att Västmanland och Fagersta inte hamnar i utkanten. Med en så stor region hamnar Västmanland i mitten och Fagersta i norra delen. Vi hoppas att alla satsningar inte går till dem i Mälardalen, de är redan väldigt starka. Partiet är för regionalisering men inte så stort. Vi är rädda att man inte får inflytande. Partiet ser fler risker än fördelar.
Mattias Björlestrand (C), Norberg: – Partiet tycker lite olika. Vi ser en viss fara med ökad centralisering och att det blir avstånd till olika myndighetsorgan som till exempel länsstyrelsen. Det positiva är att vi hamnar mitt i Svealandsregionen och vi ser många fördelar med det.
Helena Norrby (C), Skinnskatteberg:–Vi är positiva till det här, vi vill ha statliga ärenden i regionerna och fortsätta att kommunala frågor hanteras i kommunen, det är också en risk. Men vi ser stora fördelar med detta som större resurser och en förbättrad arbetsmarknad, näringslivsutveckling och företagsutveckling. Folk är ju mer rörliga i dag.
Helmut Hoffmann (S), Fagersta: – Vi är positiva till en storregion. Vi tycker att Fagersta hamnar centralt i regionen. Det blir en större kraft i regionen. Bland annat kan kommunikationen byggas ut och länstrafiken få helt andra gränser än att bara åka i Västmanland. Till exempel kan det bli lättare att samordna ett gemensamt biljettsystem än att alla kommuner har olika. Nackdelar kan vara det lilla samhället i den stora regionen men kommunerna måste visa att de är på alerten för att bli hörda.
Kent Persson (V), Norberg: – V i Norberg är positiva till detta och ser inga alternativ. Man ser omvärlden och att bara klara sig ensam i Västmanlands län blir svårt. I en region blir det lättare att samordna med myndigheter som Trafikverket. För några år sedan uppvaktade vi regeringen i utskottet om infrastruktur och då blev det klart att motparten som var stora Skåne hade lättare att få igenom sina beslut. Vi var alldeles för små.
Lars Persson (PNF), Norberg: –Vi ser att det är en fördel, vi kan samarbeta mer med kommunerna och inom sjukvården i det som är södra Dalarna i dag. Även regionaltrafik, kollektivtrafiken kan bli bättre i det här. Jag kan inte se någon nackdel.
Sheila Imamovic Skog (MP), Skinnskatteberg: – MP i Skinnskatteberg är positiva till en storregion. Vi tror på en effektivisering och att man samordnar resurser och kompetens på bästa sätt. Som exempel kan nämnas kollektivtrafiken och sjukvården.
Staffan Strid (M), Skinnskatteberg: – Vi är för region men detta är för stort. Många tycker det är svårt att kommunicera med landstinget, det här gör det ännu svårare. Vi ser inga fördelar med detta.
Jan Johansson (M), Fagersta: – Partiet har inte tagit ställning än, det finns flera för- och nackdelar. Det är jättestort och det är en stor nackdel. Vi vill verka för Fagersta och se att det händer något i de norra länsdelarna. Vem ska ta besluten? Vi vill bland annat se till att det finns en lättakut på sjukhuset. Fördelar kan vara att det finns flera universitetssjukhus.
Fredrik Skog (V), Skinnskatteberg: –Vi är varken för eller emot, Vi har inte diskuterat detta. I en storregion är det viktigt med en bra demokratisk process så inte kommunerna känner sig överkörda. Vi ser fördelar inom hälso- och sjukvården att tanken kan vara en likställd vård. Det borde vara ett mål och syfte.
Gunilla Dahlberg-Malmén (SD), Fagersta: –Nej, vi vill inte ha en storregion. Västmanlands län har lägsta befolkningen i regionen. Makten kommer att flyttas från Västmanland och vi kommer att få minsta mandat i en storregion. Det kan inte vara en fördel. SD förordar en folkomröstning där folk ska få säga sitt i det här.
Aneth Arvidsson (S), Skinnskatteberg: –S hållning i Skinnskatteberg är att vi är för en storregion bland annat för att få en mer jämlik och likvärdig vård. Alla län kanske inte har avancerad cancervård.
Stefan Vestling (SD), Norberg: – Vi tycker inte att storregioner är bra. Då kommer vi ännu längre bort från politiken och vi får svårt att driva och få igenom beslut. Vi ska komma närmare folket inte längre bort. Ur ett landstingsperspektiv så kan det vara bra att kunna samarbeta över gränserna. Men det gör vi ändå redan nu med Dalarna, för samarbete behövs ingen storregion.
Ulf Segerbo (M), Norberg:–Vi är väldigt skeptiska till detta. Bildningen av storregion tar fokus från kärnverksamhet och på så sätt går medborgarnyttan förlorad. Vi ser en risk att det blir en så kallad huvudstad i en region som kommer att knyta kompetens och resurser till sig och att det får till följd att glesbygdskommuner utarmas. Bara för att det är en storregion innebär det inte att medborgarna får ökad kvalitet.

Mer läsning

Annons