Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fullt med gifter i Fagerstasjöar

Vattnet i Aspensjöarna och Åmänningen innehåller zinkhalter som överstiger det föreslagna gränsvärdet med flera hundra procent.

Annons
Jan-Åke Lindberg gillar fisk och känner ingen direkt oro för att äta av de egenfiskade abborrarna, däremot har han märkt av att fisket blivit sämre med årens lopp.

Hur mår egentligen sjöarna kring Fagersta? Inte särskilt bra, visar det sig i länsstyrelsens uppdatering av sjöarnas statusklassningar. Provtagningar i vattnet visar på höga halter av både zink och kvicksilver.

I Aspensjöarna, söder om Fagersta, var medelhalterna av zink 15,88 mikrogram per liter under åren 2006 och 2012. I Åmänningen var zinkhalten något lägre, 13,95 mikrogram. Det föreslagna gränsvärdet ligger på 3 mikrogram per liter, ett värde som sjöarna överstiger med flera hundra procent.

– Gränsvärdet är draget för att skydda vattenlevande organismer som växter och djur. Zink är en metall som finns i kroppen naturligt och är livsviktig i lagom doser, men i höga halter blir det giftigt och för mindre organismer kan det vara livsfarligt, säger Ina Barkskog på länsstyrelsens miljöenhet.

Om sötvattenfiskar utsätts för höga vattenkoncentrationer av zink kan det resultera i bland annat dålig eller avbruten tillväxt, mognad och reproduktion. I stora mängder kan det sluta med döden. För människan är det mycket ovanligt att bli zinkförgiftad.

Att sjöarna förorenats med zink har sin grund i Långfallsgruvan i Saxdalen strax utanför Ludvika. Där utvanns flera olika metaller från slutet av 1800-talet fram till 1988, och zink var den största kvantiteten. Gruvan har skapat miljöproblem med främst höga zinkhalter i hela området nedåt från Ludvika.

Men det är inte bara Långfallsgruvan som förorenar sjöarna, Oljeön är också en bov i Åmänningen.

–Oljeön är ju ett gammalt oljeraffinaderi och ligger på vår prioriteringslista som riskklass ett, berättar Sari Välimaa, samordnare förorenade områden på länsstyrelsens miljöenhet.

På och kring ön har prover visat på föroreningar av bly, zink, kadmium och arsenik som finns i olika mängder.

– Där det redan finns föroreningar sätter vi in en åtgärd för att förhindra eller sanera dem. Oljeön har börjat saneras vid en avloppsbrunn som tömts på avfall, berättar Ina Barkskog.

Ett nationellt problem är höga halter av kvicksilver i vattnen, något som också finns i sjöarna kring Fagersta. Fiskarna innehåller därför också halter av kvicksilver och därför finns rekommendationer om att inte äta fisk oftare än en gång i veckan.

Det är dock inget som bekymrar sportfiskaren Jan-Åke Lindberg, Fagersta amatörfiskeklubb, nämnvärt.

– Jag känner ingen direkt oro och så mycket insjöfisk äter vi inte här hemma. Det är snarare miljön och framtiden man har tankar kring, säger han.

Han har många års erfarenhet av fiskande i trakten och har märkt av en försämring av fisket, speciellt favoritfisken abborre nappar betydligt sämre numera.

– Man har ju funderingar. Vi har pratat om detta under flera år utan resultat, säger Jan-Åke Lindberg.

Mer läsning

Annons