Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hammaren som anlade Fagersta

Att Fagersta ser ut som det gör och att vi lever som vi gör kan härledas tillbaka till 1600-talet.

Annons
Början. Enligt uppgifter ska Fagersta ligga där det ligger på grund av uppförandet av stångjärnshammaren 1611 på denna plats på Seco-holmen. Foto: Tove Gontran

Fagersta. 1611 anlades en stångjärnshammare vid Kolbäcksån. Detta var början till Fagersta bruk och därmed början till det Fagersta som vi lever och verkar i, i dag. Men exakt var anlades stångjärnshammaren? Fagersta-Posten frågade fotografen och historiefantasten Peter Nyblom.

Men om vi ska börja så långt tillbaka som det går: Det finns lämningar efter stenåldersbosättningar i området norra länsdelen. Sedan ett stort tidsmässigt hopp fram till medeltiden, när bosättningarna blev mer permanenta och små samhällen växte fram runt järn- och gruvindustrin. Få byggnader finns kvar från den tiden.

Innan stångjärnshammaren stannar vi upp vid fru Görvel Fadersdotter-Sparre, som benämns som den första kvinnliga bruksägaren i Fagersta. Hon ägde en gård i Fagersta och tre i Västanfors på 1500-talet. Görvel var gift hela tre gånger och bosatt i Danmark, något som påverkade Fagersta. Gustav Vasa drog in hennes egendomar i trakten, men hon lyckades vinna tillbaka dem 1559.

Under 1600-talet uppfördes större gårdar i området, bergsmansgårdarna. Nu är vi framme vid 1611 och stångjärnshammaren, som i skrifter, böcker och av historiskt kunniga, benämns som starten på Fagerstas historia. ”Uppgifterna om ståltillverkningen i Fagerstabygden äro synnerligen ofullständiga då det gäller äldre tider” står att läsa i en text skriven av Per Gösta Lindberg i boken Westanfors Fagersta. Klart står i alla fall att bruken i Västanfors, Semla och Fagersta var väldigt intimt förknippade.

Peter Nyblom visar en karta över Fagersta från 1691.

– Jag har mätt avstånden på den gamla respektive den moderna kartan och platsen stämmer förvånansvärt exakt.

Han pekar ut en punkt på en modern karta på holmen mellan Andra sidan och Fagersta, där Seco Tools ligger i dag (se bild).

1700-talet var en storhetstid för svensk trä- och kolbaserad järnhantering och en rad brukspatroner regerade i bygden längs med Kolbäcksån. Semla, Västanfors och Fagersta bestod av herrgårdar med kringliggande, små samhällen.

1811 togs bruket i Fagersta över av Salomon von Stockenström som påverkade utvecklingen i bygden mycket. Bland annat såg han till att Västanfors kyrka byggdes samt ett skolhus. Bruket bytte ägare två gånger fram till 1861 då smidet koncentrerades till Fagersta. Detta ledde till att Semla bruk så småningom lade ner.

Den 10 oktober 1873 bildades Fagersta Bruks Aktiebolag, det som sedan skulle åka berg- och dalbana på konjunkturer och ägare fram till sitt avvecklande år 1984.

Görvel Fadersdotter-Sparre var Fagerstas första bruksägare på 1500-talet.
Utifrån denna karta, från 1961, listade Peter Nyblom ut var stångjärnshammaren anlades. Platsen är i mitten, något högre upp, till höger där det syns flera siffror. Strax under låg en kvarn och nedanför den återfanns järnboden.
Detta är Fagersta år 1859. Herrgården låg på det som i dag är Andra sidan. Under denna tid ägde tobaks- och sockerfabrikören Fagersta.
Annons