Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Infekterad arvodesfråga fick ett avgörande

Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg har beviljat ansvarsfrihet för kommunalrådet.

Annons
extern granskning. Revisionsfirman PWC fick i maj uppdraget att utreda de felaktigt utbetalda arvodena till Carina Sándor (L). Kommunfullmäktige beviljade i förra veckan Sándor ansvarsfrihet i ärendet.Foto: Tove Gontran/Arkiv

I fjol fick Carina Sándor (L) totalt 65 834 kronor för mycket i arvode för uppdraget som kommunstyrelsens ordförande.

Efter flera turer har nu fullmäktige i förra veckan beslutat att bevilja ansvarsfrihet för Carina Sándor.

Uppdraget skulle arvoderas efter en tjänstgöring på 100 procent – ett årsarvode på 600 000 kronor – enligt ett fullmäktigebeslut i mars förra året. Men beslutet revs upp av förvaltningsrätten, som bland annat ansåg att frågan angick Sándor personligen – och att hon därmed inte skulle ha deltagit i handläggningen av ärendet.

Den 8 juni samma år kunde fullmäktige slutligen besluta att arvodet skulle vara 50 000 kronor per månad, motsvarande 600 000 per år – från och med beslutsdatumet.

I ett antal månader betalades för höga arvoden ut.

I en utredning som FP tagit del av, anser revisionsfirman PWC att hanteringen av ärendet kunde ha underlättats av en tydligare kommunikation mellan löneservice och kommunstyrelsens kansli. De felaktiga utbetalningarna har berott på bristande kommunikation mellan dessa, anser PWC.

Först i november fick löneservice ett skriftligt klargörande för hur arvodet skulle regleras för 2015. Detta kunde, anser PWC, med fördel skickats ut i samband med fullmäktiges beslut i juni. I samband med detta kunde även tidigare månaders arvode ha kontrollerats och stämts av mellan löneservice och kommunstyrelsens kansli, skriver utredaren.

Annons