Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja till vindkraftspark

Norbergs kommunfullmäktige beslutade igår att tillstyrka VKS Vindkrafts ansökan om att bygga vindkraftverk.

Annons

Efter en lång debatt kom fullmäktige till beslut. Genom acklamation, ingen votering begärdes, togs beslut om att tillstyrka ansökan. Sverigedemokraterna i fullmäktige reserverade sig mot beslutet, de yrkade också på avslag.

Debatten handlade om buller och ljud. Stefan Vestling (SD) berättade om materialen som används i vindkraftverk och deras miljö- och hälsopåverkan.

– Sällsynta metaller används i elgeneratorerna på vindkraftverk. De används även i elhybridbilar. Gruvbrytningen av de här metallerna är inte miljövänlig, stora mängder måste brytas för att halten är så låg. Utvinningen av mineraler är den mest smutsiga gruvverksamheten som kan förekomma, sa Stefan Vestling.

Han fick svar av Kent Persson (V).

– Jag tror inte att Sverigedemokraterna vill släcka all elektronik, datorer och telefoner, för att de innehåller sällsynta jordartsmetaller som är negativa för miljön. Utan det är bara i vindkraften för att man är emot vindkraft av princip och för kärnkraft, sa Kent Persson.

Debatten fortsatte in på vad för elförsörjning Sverige ska ha och vilken roll vindkraftverken i Norberg har i det. När debatten kom in på kärnkraftens för- och nackdelar krävde fullmäktiges ordförande Sten Nordström (S) att ledamöterna höll sig till frågan.

Kommunfullmäktige antog även kommunstyrelsens förslag om remissyttrande samt det tillägg kommunalråd Åsa Eriksson (S) gjort genom ordförandebeslut.

I korthet lyder remissyttrandet att VKS Vindkraft ska hitta en alternativ placering för det vindkraftverk som finns i den nyckelbiotop som hittades förra året.

Vid ett annat vindkraftverk finns en lokal för fågeln nattskärra. Där vill kommunen att kompletterande studie görs om förekomsten av fågeln, den anses synnerligen skyddsvärd, och vid behov ska justeringar och skyddsåtgärder göras. Om det inte går bör inte vindkraftverket där byggas.

Vid byggnation rekomenderas att de vindkraftverk som ligger längst ifrån bebyggelse byggs först.

Tillägget som Åsa Eriksson gjort antogs. Det betyder att Norbergs kommun, i likhet med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, anser att sex stycken vindkraftverk inte ska byggas då de kan störa ut Rakelnätet.

Annons