Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kostnaden för politiker mycket högre i Norberg

Politikerarvodena i norberg är ungefär 1 miljon kronor högre än de kommuner som FP har jämfört med.

Annons

För 2014 kostade Norbergs politikers arvoden 2 877 778 kronor. Det är 1,1 miljoner kronor mer än i Högsby och 1,6 miljoner kronor mer än i Essunga – två kommuner i samma storlek som Norberg. 

– Vi ligger under de flesta grannkommuner förutom Hedemora vad gäller kommunalrådsarvodet. Och för sammanträdesarvodet har jag för mig att vi ligger i snitt med grannkommunerna, säger Åsa Eriksson (S), kommunalråd i Norberg.

Kommer du att följa upp frågan nu när du hört att flera kommuner i Norbergs storlek har så mycket lägre arvodeskostnader?

– Jag ser i dagsläget ingen anledning till att vi skulle ändra arvodena. Vi gjorde en förändring förra året och sänkte arvodet för barn- och utbildningsnämndens ordförande. Men det är klart att vi ska följa frågan.

När alla konton som ekonomiförvaltningen räknat in under Norberg kommuns nämnd- och styrelseverksamhet tas i beaktande blir Norberg med marginal den dyraste kommunen i landet sett till kostnad per invånare (1 235 kronor).

Men flera stora konton som redovisats är inte politikerkostnader (se faktaruta här intill). Dock – även när dessa konton tas bort ligger Norberg ungefär dubbelt så högt som rikssnittet.

Kostnaden för Fagersta per invånare blir 597 kronor efter att bidraget till NVK samt kostnader för anhöriginvandring har räknats bort. 

Stor skillnad mellan kommunerna

Här jämförs Norbergs största kostnadsposter för nämnd- och styrelseverksamhet med två andra kommuner i liknande storlek.

Norberg (5 719 invånare, total kostnad 7 193 000 kronor, kostnad per invånare 1 235 kronor):

Löner och arvoden inklusive arbetsgivaravgifter: 2 877 778 kronor.

Bidrag till Norra Västmanlands kommunalteknikförbund: 1 053 300 kronor (Det totala NVK-bidraget på 12 miljoner kronor fördelas ut över kommunen).

Övriga varor, tjänster och bidrag (bland annat extern representation, konsulttjänster och resekostnader): 661 294 kronor.

Pengar som politikerna har fördelat och som har gått till bland annat läxhjälp, it-pedagogik, tillväxtgruppen, sommarlovsentreprenörerna och ungdomsarbetslöshet: 1 272 373 kronor.

Högsby (5 782 invånare, total kostnad 2 198 000 kronor, kostnad per invånare 207 kronor):

Personalkostnader (framför allt arvoden inklusive arbetsgivaravgifter): 1 734 000 kronor.

Övrigt (bland annat fordonshyror, konsulttjänster och representation): 265 000 kronor.

Grästorp (5 630 invånare, total kostnad 2 616 000 kronor, kostnad per invånare 465 kronor):

Arvoden inklusive arbetsgivaravgifter: 1 936 000 kronor.

Övriga kostnader (bland annat varor och tjänster): 505 000 kronor.

Fördelade kostnader: 110 000 kronor.

Annons