Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lärvux vill nå nya elevgrupper

Lärvux har hamnat lite i skymundan av allt annat. Utbildningen bjöd därför in till infomöte för att nå nya elevgrupper.

Annons
Utvecklas. Rektorn på Lärvux, Mattias Pålsson, menar att utbildningen har mer att ge och att rätt inriktning för framtiden måste utvecklas. Med infomötet för inbjudna vill han nå nya grupper.Foto: Tove Gontran

Norra länsdelen. Lärvux (tidigare särvux) höll infoträff för inbjudna politiker från NVU:s direktion, arbetsförmedlingen och andra berörda inom kommunen. Tanken med träffen var att försöka nå nya grupper av elever.

– Vi har mycket att erbjuda och ibland känns det som att vår verksamhet hamnar lite i skuggan av allt annat och att vi inte når de som har rätt till den här utbildningen, säger Mattias Pålsson, rektor för Lärvux.

Lärvux är kommunens vuxenutbildning som riktar sig till de över 20 år med inlärningssvårigheter på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Kurserna som erbjuds motsvarar träningsskola, grundsärskola och gymnasiesär. Mattias Pålsson är noga med att påpeka att de riktar sig till alla tre kommuner i norra länsdelen.

Under infoträffen växte framförallt två diskussionsområden fram. Det ena gäller vart krutet ska läggas.

– Det är en fråga om vi ska lägga resurser på utveckling och progression eller om verksamheten ska vara mer som en daglig verksamhet, eller ska andra aktörer hand om det? säger Mattias Pålsson och vänder sig särskilt till Ola Wahlsten (S) och Jan Johansson (M) från NVU:s direktion.

Målet är att få så många som möjligt att klara sig ute i samhället, något som alla tjänar på. Men många frågetecken måste redas ut: Går det att få fram kommunala tjänster för praktikplatser som passar denna grupp? Hur funkar det med finansiering för eleverna? Hur ska bedömningen av vem som klarar utbildningen göras?

Ett önskemål från infomötet blev att kurserna ska vara tydligare tidssatta.

En annan stor och aktuell fråga är om det kan finnas elever som i dagsläget går på svenska för invandrare, som egentligen skulle ha rätt till Lärvux-utbildningen.

– Chansen finns att man missar den utbildning man har rätt till och inte får rätt hjälp, säger Mattias Pålsson.

Ola Wahlsten, direktionens ordförande, närvarade på mötet.

– Ja, den här delen är lite i skymundan. Lärvux har aldrig uppmärksammats under det år som jag varit med i direktionen, säger han.

– Under många år har denna grupp satts på undantag. Det är en humanitär sak att människor ska få lära sig saker på olika nivåer.

Ola Wahlsten ser mötet som en nystart för att lyfta de frågeställningar som togs upp.

Ska Lärvux satsa mer på utveckling eller fungera som daglig verksamhet?

- Jag tycker det kan vara lite både ock, det handlar inte bara om att samhället ska få in skattepengar utan om att människor ska få ett bra liv.

Mer läsning

Annons