Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya byggplanerna i centrum

Här är förslaget på hur framtidens Fagersta ska se ut. Bostäder föreslås både i de centrala delarna och på Andra sidan. Det finns också flera konkreta idéer för att utveckla centrum.

Annons
Det här är en av kartorna i den preliminära översiktsplan som nyligen har presenterats för politikerna.

Utmaningarna för Fagersta är många under de kommande åren. Det ska byggas äldreboende och bostäder. Centrum ska utvecklas och kommunen behöver växa i invånarantal.

Fagerstas fördjupade översiktsplan ska leda orten genom utmaningarna. Det här är riktlinjen för den önskade utvecklingen över en 25-årsperiod, enligt vad som skrivs i planen.

Läs mer: Här kan Dollarstore hamna i Fagersta

Nu är ett preliminärt förslag klart. Där föreslås nya bostadsområden bland annat på Andra sidan och områden närmare centrum.

– Vi lyfter fram att förtäta egnahemsområden generellt. Det finns egnahemssområden i anslutning till centrum, säger Andreas Fries, arkitekt på Strategisk Arkitektur, företaget som har stöttat Fagersta kommun i arbetet med planen.

Nya bostadsområden kan enligt planen också ligga på flera håll i centrala Fagersta: Se de orangea områdena på kartan ovan.

– Det gäller att förtäta centrum på rätt ställen. Vi har utpekat några ställen där vi tror att Fagersta kan göra det, säger Andreas Fries och fortsätter:

– Det handlar om att bygga nya hus. Det kan vara seniorboende, nya hyresbostäder för nya grupper eller smålägenheter för ungdomar.

Läs även: Nu kan gallerian väckas till liv igen

Den tänkta handelsplatsen vid riksvägen är ett av områdena som arkitektfirman föreslår för bostäder. Det förslaget ligger med i planen efter diskussioner i den ledningsgrupp som har hållit i trådarna under arbetets gång.

– Det har varit diskussioner om det är en lämplig plats för bostäder. Vi har försökt i några år att få till stånd en handelsplats, säger kommunchefen Anders Kilström, som sitter i ledningsgruppen.

Han fortsätter:

– Jag tror att det kan vara en bra idé att förlänga det nuvarande bostadsområdet som finns vid Centrumvägen.

Läs även: Fagerstabor tyckte till om centrum

Att bygga bostäder är en prioriterat för Fagersta kommun och något av förslagen i planen kan komma att förverkligas ganska snart.

– Säg en tidsrymd på tre till fem år. Det gäller att hitta vilken plats som är mest lämpad för att ta det första steget och sedan bestämma ordningsföljden. Vi är öppna för alla föreslagna placeringar, säger Fagerstas kommunalråd Marino Wallsten (S).

Förslaget på hur Fagersta ska utvecklas handlar inte bara om bostadsbyggande och centrumutveckling. Läs mer kommande onsdag om hur avståndet mellan Västanfors och Fagersta ska minskas.

I de gula områdena, vid Andra sidan, föreslås nya bostadsområden.

Fagerstabor får tycka till

Det är flera steg kvar innan planen för framtidens Fagersta är spikad.

Det preliminära förslaget var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott förra veckan. Därifrån skickar politikerna det till kommunstyrelsen med förslaget att skicka planen ut på samråd.

Samrådet gäller inte bara andra berörda myndigheter utan också enskilda personer som berörs.

Samrådet ska pågå i två månader, då alltså bland annat allmänheten får yttra sig.

Annons