Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya lagar från juli

Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar i kraft.
Höjt straff för sexköp, inga cookies utan samtycke och höjda studiemedel är några förändringar i lagstiftningen från den 1 juli.

Annons
Från och med första juli får Kronofogden använda uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas i arbetet med skuldsanering.

Träder i kraft 1 juli

CSN får kräva tillbaka studiemedel i 25 år, mot dagens 10 år.

Utbildningsutskottet 2010/11:18 [2] Beslut 21 juni

Utbildningskontrakt ska upprättas för varje elev i gymnasial lärlingsutbildning.

Utbildningsutskottet 2010/11:17 [3] Beslut 16 juni

Elever som är dövblinda eller har svår språkstörning ska läsa svenska i stället för teckenspråk om de inte har behov av teckenspråk.

Utbildningsutskottet 2010/11:16 [4] Beslut 16 juni

Myndigheter som långtidshyr bilar ska ta hänsyn till deras miljöpåverkan.

Finansutskottet 2010/11:37 [5] Beslut 16 juni

När insättningsgrantin utlöses ska pengarna betalas ut inom 20 dagar.

Finansutskottet 2010/11:41 [6] Beslut 15 juni

Banker, kreditmarknadsföretag och myndigheter behöver inte tillstånd från Finansinspektionen för att ge ut elektroniska pengar.

Finansutskottet 2010/11:39 [7] Beslut 8 juni

Instruktionen för Riksdagsförvaltningen förtydligas. Bland annat ska riksdagsstyrelsen ha en mer strategisk roll medan riksdagsdirektören står för det operativa.

Konstitutionsutskottet 2010/11:30 [8] Beslut 1 juni

Förordnanden för tjänstgöring i Lagrådet kortas från två till ett år.

Konstitutionsutskottet 2010/11:31 [9] Beslut 1 juni

Företag inom EES behöver inte ha filial här. En särskild delgivningsmottagare behövs bara om en filials vd är bosatt utanför EES-området.

Näringsutskottet 2010/11:19 [10] Beslut 1 juni

Utlänningar som söker uppehållstillstånd ska lämna fingeravtryck och låta sig fotograferas. Foto och fingeravtryck får också tas vid in- eller utresa och vid kontroller inne i landet.

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:8 [11] Beslut 1 juni

Beslut om avslag på visumansökningar kan överklagas till migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen. Överklagandena ska samlas på en av migrationsdomstolarna, regeringen bestämmer vilken.

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:9 [12] Beslut 1 juni

Lokförare ska ha särskilt förarbevis, och intyg från arbetsgivaren om vilka tåg de har rätt att köra. Förarbevis och intyg samlas i ett register.

Trafikutskottet 2010/11:19 [13] Beslut 1 juni

Koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott, grov bestickning, grovt skattebrott, grov olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor och grovt insiderbrott kriminaliseras på förberedelsestadiet. Detsamma gäller grovt miljöbrott, grovt artskyddsbrott samt de grova fallen av jaktbrott och jakthäleri. De brotten straffbeläggs dessutom som försök.

Justitieutskottet 2010/11:26 [14] Beslut 18 maj

Havs- och vattenmyndigheten tar över verksamhet som rör miljöfrågor. Fiskeriverket läggs ned.

Miljö- och jordbruksutskottet 2010/11:25 [15] Beslut 18 maj

Patentlagen ändras så att det klart framgår att kravet att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne.

Näringsutskottet 2010/11:24 [16] Beslut 18 maj

Cookies får användas bara om besökaren på hemsidan samtycker. Längsta tillåtna bindningstid i avtal mellan operatör och konsument är 24 månader. Att flytta ett telefonnummer till en ny operatör ska ta högst en arbetsdag. Kommunikationsnät i byggnader ska kunna användas av fler operatörer.

Trafikutskottet 2010/11:20 [17] Beslut 18 maj

Maxstraffet för köp av sex höjs från ett halvårs fängelse till fängelse i ett år.

Justitieutskottet 2010/11:22 [18] Beslut 12 maj

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter om brott och domar i brottmål i en arbetsmarknadspolitisk databas.

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:7 [19] Beslut 11 maj

Kronofogden får använda uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas i arbetet med skuldsanering. Kronofogden får också använda sina egna databaser i arbetet med att förebygga överskuldsättning.

Skatteutskottet 2010/11:30 [20] Beslut 11 maj

Vid elbrist ska den el som finns skickas till samhällsviktiga elanvändare i stället för att stängas av områdesvis.

Näringsutskottet 2010/11:15 [21] Beslut 27 april

Också företagare kan få skuldsanering.

Civilutskottet 2010/11:9 [22] Beslut 6 april

Skjutvapen, vapendelar och förpackningar med ammunition ska märkas vid tillverkningen. Även vapen och vapendelar som förs in i Sverige ska märkas.

Justitieutskottet 2010/11:17 [23] Beslut 6 april

Alkolås räknas inte längre till sådan extrautrustning som höjer värdet av en bilförmån.

Skatteutskottet 2010/11:29 [24] Beslut 6 april

JO är nationellt besöksorgan enligt protokollet till FN-konventionen mot tortyr (Opcat).

Konstitutionsutskottet 2010/11:17 [25] Beslut 30 mars

Förverkande över nationsgränserna i EU blir möjligt. Sverige kan på en annan medlemsstats uppdrag ta hand om eller förstöra egendom som någon tillskansat sig genom brott, och vice versa.

Justitieutskottet 2010/11:16 [26] Beslut 9 mars

Fastighetsmäklare måste upprätta förteckningar över bud på objekt, och visa köparen och säljaren. Objektsbeskrivningar ska innehålla fler uppgifter. Mäklare får större möjlighet att ha sidoverksamhet, som förmedling av lån och försäkringar.

Civilutskottet 2010/11:12 [27] Beslut 2 mars

Riksbanken får samla in uppgifter om värdepapper från alla svenska utgivare, också från dem som inte står under Finansinspektionens tillsyn.

Finansutskottet 2010/11:16 [28] Beslut 2 mars

Lagen om lärarlegitimation träder i kraft, men tillämpas fullt ut först från den 1 juli 2012. Lärare och förskolelärare som saknar legitimation men var anställda före den 1 juli 2011 får fortsätta som förut till och med den 30 juni 2015.

Utbildningsutskottet 2010/11:5 [29] Beslut 2 mars

Studiemedlen höjs med 498 kronor i månaden. Det är den del som är lån som ökar.

Utbildningsutskottet 2010/11:2 [30] Beslut 21 december 2010

Lagen om betyg från årskurs 6 träder i kraft, men tillämpas inte förrän på utbildningar som startar efter den 1 juli 2012.

Utbildningsutskottet 2010/11:3 [31] Beslut 21 december 2010

Försäkringsbolag får inte slentrianmässigt begära samtycke att hämta in hälsouppgifter från den som ansöker om en försäkring. Om bolaget säger att uppgifterna är nödvändiga kan det prövas i domstol. Också vid skadereglering måste bolaget ha skäl för att begära samtycke till insamling av hälsouppgifter.

Civilutskottet 2010/11:4 [32] Beslut 20 december 2010

Reglerna för att registrera varumärken förenklas. Det blir också lättare att häva registrering av varumärken och firmor som innehavaren inte längre har något intresse av.

Näringsutskottet 2010/11:6 [33] Beslut 2 december 2010

Lex Sarah utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten och vid Statens institutionsstyrelse. Anställda blir skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

Socialutskottet 2009/10:19 [34] Beslut 26 maj 2010

Källa: Riksdag Departement

Annons