Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så möter Skinnsberg pensionsavgångarna

Ny personal krävs för att invånarna även i framtiden ska kunna erbjudas grundläggande samhällsservice, menar kommunalrådet Carina Sándor (L).

Annons
”Det är tråkigt att yrket, som är tufft men roligt och kreativt, inte kan locka tillräckligt många nya lärare”, säger Yvonne Krusell Neld, lärare på Klockarbergsskolan.

I år och fram till 2021 blir 65 anställda inom Skinnskattebergs kommun 65 år. Det motsvarar 22 procent av dagens 291 anställda.

Inom barn och utbildning kan flest komma att gå i pension de kommande åren: var tredje anställd fyller 65 år under åren 2016-2021.

Yvonne Krusell Neld är lärare i SO och spanska på Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg. Hon planerar att gå i pension om fyra år.

– Vi är ett antal lärare som fyller 65 de närmaste åren. Sedan har flera gått i pension de sista åren. Det är en kombination av att många gör det, och att det inte fylls på underifrån. Ny statistik från regeringskansliet visar att bara 40 procent av alla utbildade lärare jobbar som det.

– Jag är bekymrad över framtiden, skolan finns kvar även när jag slutar. I brist på behöriga lärare får man ta obehöriga, tillägger hon.

Andra svårrekryterade yrkesgrupper är socionomer och sjuksköterskor.

– Men de vi har är oftast yngre och det är ingen risk att de går i pension de närmaste 10-20 åren, säger Linda Ahlsén, personalchef på Skinnskattebergs kommun.

Samtidigt stannar nyanställda numera kortare tid på samma arbetsplats.

– I dag kan man inte vänta sig att folk är kvar i 25 år. Trenden är att man inte stannar i mer än fem-tio år, säger Linda Ahlsén och fortsätter:

– Som kommun måste vi vara förberedda och ha rutiner och introduktionspaket för att nya lättare ska komma in i arbetet. Vi kommer behöva jobba mer med det, eftersom fler och fler stannar kortare tid.

Det är mycket viktigt att ersätta dem som går i pension de kommande åren, tycker Carina Sándor (L), kommunalråd i Skinnskatteberg.

– Det är otroligt betydelsefullt. Därför måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare, det är ju personalen som skapar verksamheten. Personalen är stommen i den samhällsservice vi ska bedriva, såsom vård, skola och omsorg.

– I år finns pengar avsatta i budgeten för att bygga upp systematik för att följa upp nöjdhet bland anställda, för att se om vi är en bra arbetsgivare, säger Carina Sándor.

Vad kan politiken göra?

– Det vi kan göra är att ge de bästa förutsättningarna för att personalen har en god arbetsmiljö och möjlighet till fortbildning.

Linda Ahlsén berättar om hur kommunen jobbar för att rekrytera nya medarbetare.

– Till exempel marknadsför vi oss på olika rekryteringsmässor och arbetsmarknadsdagar, där vi berättar hur vi jobbar inom kommunen, säger hon och fortsätter:

– Vi jobbar även internt med att stärka Skinnskattebergs kommuns varumärke. Det handlar om att lyfta vad vi är bra på och varför vi är en bra arbetsgivare.

Exakt hur många som går i pension framöver är svårt att säga då många jobbar till 67 års ålder, berättar Linda Ahlsén.

Flest inom barn och utbildning

Totalt 65 anställda inom Skinnskattebergs kommun fyller 65 år under åren 2016 fram till 2021.

Sett till dagens 291 tillsvidareanställda innebär det att drygt 22 procent blir 65 år under den här perioden.

Så här ser fördelningen ut för respektive år: 7, 8, 11, 13, 18 och 8 personer.

Störst andel som uppnår pensionsålder mellan 2016-2021 finns inom barn och utbildning: 26 av dagens 76 anställda, motsvarande drygt 34 procent.

Sektorn för teknik och service har näst störst andel som fyller 65 år fram till 2021: tolv personer. I relation till dagens 38 anställda motsvarar det 31,5 procent.

Annons