Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stig Henriksson ifrågasätter miljonbeslutet

Kommunens förlikningsprocess med Västanfors–Västervåla församling bryter mot kommunallagen, enligt Stig Henriksson (V).

Annons

Efter en lång tvist förlikades Fagersta kommun med Västanfors–Västervåla församling för några veckor sedan. Kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten (S) skrev under ett dokument som bland annat ålägger kommunen att betala 10,5 miljoner kronor till församlingen.

Förfarandet kring

det här avtalet förvånar riksdagsledamoten Stig Henriksson:

– Jag har varit kommunstyrelsens ordförande i 16 år och jag skulle aldrig drömt om att skriva på ett avtal av den digniteten utan att ha ett fullmäktigebeslut bakom, säger han.

Henriksson hänvisar till kommunallagen, där det framgår att kommunfullmäktige ska besluta i ärenden som har en principiell karaktär eller som annars är av större betydelse för kommunen.

– Kommunfullmäktige

är ytterst ansvarigt för kommunens ekonomi. Sådant som berör ekonomin och budget ska beslutas av fullmäktige, säger Henriksson.

Marino Wallsten tillbakavisar påståendet att han skulle ha brutit mot kommunallagen och hänvisar till den segdragna rättsliga tvisten mellan de två parterna.

– Alltihopa är följden av en rättsprocess. Det är helt i laga ordning, säger han.

Tvisten mellan

kommunen och kyrkan rörde bland annat skolpengen. Rättsprocessen låg därför på utbildnings– och fritidsförvaltningens bord.

– De har genom delegation fullmakt i dessa ärenden, säger Marino Wallsten och syftar på förlikningsförhandlingarna.

Vidare hänvisar

Wallsten till kommunstyrelsens möte 2 december 2014:

– Då redovisade jag en idé att få till stånd en helhetsöverenskommelse och få in den i redan inplanerade förlikningsdiskussioner. Jag personligen fick i uppdrag att fortsätta förhandlingen med församlingen.

– Beslutsformuleringen gav mig rätt att förhandla för att på alla sätt och vis nå en överenskommelse utan att blanda in rättsliga medel med juridiska ombud, fortsätter Marino Wallsten.

Anser du att du följt kommunallagen?

– Ja, absolut. Det här går att jämställa med en pågående rättsprocess, säger Marino Wallsten.

Han påtalar också att Fagersta kommun under den förra politiska ledningen dömdes att betala 4,6 miljoner kronor sommaren 2014 i samma tvist.

– Det betalades utan ett beslut i kommunfullmäktige, säger Wallsten.

Stig Henriksson

förtydligar att förlikningen gladde honom, trots att han rest frågor kring hur den gått till:

– Det är en annan fråga om det är ett bra avtal eller inte. Jag tycker det är väldigt bra med ett skönjbart slut på tvisten med kyrkan, säger han.

En tvist med fleråriga rötter

Tvisten mellan kommunen och kyrkan har sina rötter flera år tillbaka. Förvaltningsrätten har slagit fast att kommunen år 2010 betalade ut för liten skolpeng för eleverna på kyrkans friskola. Rätten slog därför fast att kommunen skulle betala tillbaka 4,6 miljoner kronor till församlingen.

Kommunen överklagade till både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Båda instanserna avslog överklagan.

Fler överklaganden om skolpeng, för åren 2011 till 2013, låg och väntade hos förvaltningsrätten.

Tvisten gällde också Sockenstugan och dess framtid. I och med förlikningen överlåter kommunen stugan till församlingen.

Mer läsning

Annons