Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Traineeplatser, höjd A-kassa och mer pengar till äldreomsorg och skola

Jobben, skolan, hållbar framtid och välfärden är fyra utmaningar som regeringen väljer att prioritera i vårbudgeten. Länet nås bland annat av traineeplatser, satsningar på personal i skolan och äldreomsorgen. 

Annons
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström presenterade regeringens ekonomiska vårproposition i Fagersta på onsdagseftermiddagen.

Totalt gör regeringen satsningar utöver höstens budget på totalt 8 miljarder kronor. Här finns både privatekonomiska förändringar och satsningar på kommunerna. 

På den privatekonomiska sidan märks bland annat höjd ersättning från A-kassan, höjt undershållsstöd och höjt bostadstillägg för pensionärer. Här finns också en försämring ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. 

Från årskiftet höjs skatten på bensin, diesel och etanol.  Av en rundfrågning att döma som Fagerstaposten gjort är det ett impopulärt förslag eftersom bilberoendet är stort i norra länets glesbygdskommuner.  

-Det finns utrymme för att höga skatten. Vi ser att oljepriset har sjunkit och vi behöver höja bensinskatten för att kunna ställa om till en hållbar fordonsflotta. Men jag hur beroende man är av bil här, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister som själv har sitt ursprung i Riddarhyttan. 

På onsdagseftermiddagen presenterade han regeringens ekonomiska vårproposition på flera olika platser i länet, bland annat i Fagersta och Skinnskatteberg.

Gabriel Vikström kritiserade alliansen för att arbetslösheten fortfarande ligger kvar på i snitt knappt åtta procent trots att det gått flera år sedan finanskrisen 2009.Tillväxten är också svag, påpekade han.

Jobb- och utbildningssatsningarna handlar i första hand om de utlovade trainee- och utbildningsplatserna riktade till unga vuxna utan gymnasieutbildning. Trots 400 000 arbetslösa har många arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens och vi vet att många rekryteringar inte fullföljs av just den anledningen, resonerade Gabriel Wikström.

-Traineeplatserna kommer att byggas ut successivt och inom några år kunna uppgå till mellan 900 och 1000 platser i länet, sade han.

Bland satsningar på kommuner och landsting märks extra miljarder till äldreomsorgen och skolan. Äldreomsorgen får en miljard extra i år och två miljarder under 2016 öronmärkta för att anställa fler undersköterskor.

Av de nya miljarderna tillfaller cirka 30 miljoner kronor länet. Hälften kommer att gå till Västerås och hälften till övriga länet. För Fagerstas del handlar det troligen om 2,5 miljoner kronor.

På lärarsidan rör det sig om cirka 2,6 miljoner kronor till Fagersta vilket betyder 5 lärartjänster.

Regeringens vårproposition innehåller en särskild stimulans till hyresrätter och också äldreboenden.

- Målet är att bygga 250 000 nya bostäder mellan 2015 och 2020 men vi ser att behovet egentligen är ännu större, säger Gabriel Wikström.

Fagerstas kommunalråd Marino Vallsten, (S), är positivt inställd till budgeten.

-Det är en bra inriktning regeringen tar som signalerar att man satsar på välfärdssektorn. Det har stor betydelse för Fagersta där vi ju ser stora behov för skola och omsorg, kommenterade han efter presentationen.

Han tillade också att det nu gäller att vara beredd i upptrappningen av resurserna för att de snabbast möjligt ska komma kommunen till del. 

Marino Vallsten hoppas att regeringens turismsatsning kan ge utdelning för Fagersta och grannkommunerna som ser ett växande intresse från allmänheten för brandområdet. Han välkomnar likaså stimulansen till nya bostäder och inte minst äldreboenden där Fagersta i likhet med så många andra orter står inför stora utmaningar.

I budgeten finns höjda anslag till järnvägen. Här nämns bland annat ställverk. Det är en angelägen fråga för norra länets många tågpendlare och med anledning av säkerheten vid stationen i Västanfors.

Regeringen finansierar i huvudsak satsningarna med höjning av arbetsgivaravgifter för unga. Det har mött hård kritik från Svenskt näringsliv, Småföretagarna och Svensk handel. Höjda arbetsgivaravgifter drabbar de unga hårt menar de.

Mer läsning

Annons