Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varuexporten har tagit ny fart

Västmanland får allt fler exportföretag. Under 2015 ökade andelen med 6 procent jämfört med året innan, vilket är mest i Sverige. Omräknat i export per invånare är länet näst bäst i landet - precis som under 2014.

Annons

Varuexporten från företag i Västmanland har tagit ny fart efter två år med sjunkande exportvärde.

Nu viker den uppåt igen - trots en ganska svag tillväxt i världskonjunkturen och sjunkande råvarupriser globalt sett.

Under 2015 har värdet ökat med 3,1 procent jämfört med 2014 - från 40,9 miljarder kronor till 42,1, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Det gör att Västmanland placerar sig på en hedrande fjärde plats efter storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Det är storföretagen som har satt i en högre växel igen efter att ha tappat något i tempo. De dominerar stort och totalt stod de för 88 procent av länets exportvärde, vilket motsvarar 37 miljarder kronor.

- Vi är beroende av några stora bolag. De företag som exporterar generatorer, elkraft och robotar står för 45 procent av exporten. Men det är också viktigt att små- och medelstora bolag ökar exportvärdet, säger Marie Gidlund, regional exportrådgivare på Business Sweden i Västmanland.

Glädjande är, menar hon, att exportsiffrorna från de små- och medelstora företagen ligger kvar på en stabil nivå från 2014, då den ökade med över 30 procent. De representerar 12 procent av exporten från Västmanland. I värde blir det cirka 5 miljarder kronor.

- Det är fantastsikt och nu vill vi gärna se att det är en positiv trend som håller i sig.

Glädjande för länet är också att antalet exporterande företag ökar - från 698 år 2014 till 738 under fjolåret. Det är en 6-procentig ökning - den största ökningen bland samtliga län i landet.

Omräknat i export per capita låg Västmanland, liksom året innan, på en andra plats med en export på 159 400 kronor per capita, det vill säga per invånare, jämfört med riksgenomsnittet på 118 200 kronor.

- I fjol träffade jag över 100 småföretag för att diskutera exportstrategier och hur de ska hantera de utmaningar som export innebär, för exportutvecklingen tar tid, den kräver kunskap och kapital, säger Marie Gidlund.

En ny rapport från Svenskt näringsliv visar att Västmanland var det minst företagsamma länet i landet under 2015. Det är inte bra, men det visar samtidigt att företagsamheten bara kan bli bättre, menar Marie Gidlund.

- Vi kan inte förlita oss på de stora företagen, utan vi måste hjälpa de små- och medelstora att komma igång, säger hon.

Annons