Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya möjligheter för kyrkan i sekulariserad tid

BOK: Ingemar Bergmark läser en antologi om folkkyrkans ställning i civilsamhället inför 2020-talet.

Annons

Religionssociologprofessor emeritus Anders Bäckström och ärkebiskop emeritus Anders Wejryd har sammanställt antologin ”Sedd men osedd”.

Många tror att Svenska kyrkan på grund av olika samhällsförändringar ska bli mer osynlig. Samtidigt talar mycket för att den kommer att bli mer synlig.

För att från olika håll få de här frågorna belysta har en professor emeritus i religionssociologi och en ärkebiskop emeritus sammanställt antologin ”Sedd men osedd”, där de själva och 18 andra skribenter medverkar.

Marie Demker, professor i statsvetenskap, påpekar att Sverige ofta beskrivs som det mest sekulariserade landet i världen, men framhåller att åtskiljandet av kyrka och stat år 2000 har skapat ett klimat där den lutherska svenska kyrkan kan agera friare i en politisk sfär. Här öppnas nya möjligheter, när nu en ny generation visar större intresse för religiösa frågor och livsåskådning, i stor utsträckning kopplat till ämnen som klimat, miljö, djurrätt och migration.

Också de övriga menar att folkkyrkan kommer att förbli en kraft att räkna med, inte minst genom att den är geografiskt närvarande i hela landet. Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, påminner om att den är bärare av tusen år av musikaliskt och språkligt kulturarv. Dessutom ser man i ett globalt perspektiv att religion och religiösa bevekelsegrunder får allt större plats i människans liv.

Flera skribenter framhåller att kyrkan har stora möjligheter att vara aktiv i civilsamhället och där ta sitt ansvar i olika samhällsfrågor, till exempel väcka opinion vad gäller klimathotet och vapenhandeln och ge röst åt dem som annars inte hörs, både här hemma och långt borta. Det är faktiskt de fattiga långt borta, vilka förorenar minst, som nu får lida mest på grund av klimatförändringarna.

Amanda Carlshamre, förbundsordförande i Svenska kyrkans Unga, betonar att Sverige genomgått en tydlig sekulariseringsprocess men delvis också en individualiseringsprocess, men att ungdomar i dag längtar efter gemenskap och engagemang. Därför behövs riter och berättelser, sådant som leder till tro. Hon skriver: ”I vår gemenskap får vi livslånga relationer till oss själva, till varandra och till Gud.”

Det ökande intresset för pilgrimsvandrandet ser ärkebiskop Antje Jackelén som ett tecken för ny andlighet. Framgången ligger i en kombination av andlighet, kroppslighet, hälsa och utevistelse.

Boken innehåller många värdefulla analyser, som kan hjälpa alla ansvariga i Svenska kyrkan att tänka långsiktigt och strategiskt inför 2020-talet. Också för de många förtroendevalda på lokalplanet är den här boken värd att studera.

*

ANTOLOGI

Anders Bäckström och Anders Wejryd (red.)

”Sedd men osedd – om folkkyrkans paradoxala närvaro inför 2020-talet”

(Verbum 2016)

Annons