Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bybor kritiska till vindsnurror

Tillståndsprocessen med vindkraftsparken Målarberget har kommit så långt att Norberg och Avesta kommun ska säga ja eller nej. Boende i Olsbenning är oroliga över hur vindkraftsparken kommer påverka dem.

Annons
Lisbet och Bengt Andersson är oroliga för hur djur- och fågelliv kommer påverkas om de 39 vindkraftverken VKS Vindkraft vill bygga blir verklighet.

Vindkraftsbolaget VKS Vindkraft planerar att bygga 39 vindkraftverk i ett område som sträcker sig i en stor båge runt Olsbenning. De västra delarna går från vägen mellan Nyhyttan och Olsbenning och uppåt mot Ormmossen vid riksväg 68, därefter sträcker sig området österut in på Avesta kommun och sedan nedåt mot Hökmora.

I Olsbenning bor Bengt och Lisbet Andersson i Bengts gamla familjehem. De är negativa till vindkraftsparken.

– Djurliv och fåglar, allt försvinner ju. Man kan kanske inte gå i skogen sen för iskast från vindkraftverken, säger Bengt Andersson.

– Vi är gamla men man tänker på dem som kommer efter. Det här är ett intrång på livskvaliteten, säger Lisbet Andersson.

Jan Erik Collin har sina föräldrars gård i Olsbenning och äger mark som avgränsar till vindkraftsparken är negativ till vindkraftsparken och ifrågasätter om det är lönsamt.

– Livslängden är 20 år, sen ska de tas ned men jag har inte sett någon plan på hur det ska gå till, säger Jan Erik Collin.

Fredrik Sander, projektledare vid VKS Vindkraft, menar att avvecklingen av vindkraftverken kommer att regleras.

– Man kommer att sätta av pengar så att det finns pengar för avvecklingen av parken, oavsett ägare, säger Fredrik Sander.

Han menar också att tillståndsprocessen har varit noggrann vad gäller natur, buller och boende.

– Det underlaget vi lämnar in granskas av Miljöprövningsdelegationen och av Norberg och Avesta. Vi har haft en omfattande samrådsprocess. Vår bedömning är att intrånget uppvägs av nyttan. Sen är det upp till myndigheterna att göra en avvägning mellan intressena i det här, säger Fredrik Sander.

I dag, måndag, kommer VKS Vindkraft och informerar Norbergs kommunfullmäktige om läget för vindkraftsparken. Efter att det varit tyst om vindkraftsprojektet sedan 2013 då det har fått stå tillbaka för mer prioriterade ärenden hos länsstyrelsen Uppsala fick det fart i början av 2015.

– Det som behövs för att det ska bli ett positivt beslut är att kommunerna säger ja. Det är det som i dagligt tal kallas för det ”kommunala vetot”, säger Bernt Forsberg, handläggare vid länsstyrelsen.

Norbergs kommun kommer att avgöra frågan på kommunfullmäktigemötet den 7 mars.

Vindkraftspark

VKS Vindkraft Sverige AB har sökt om tillstånd för att bygga 39 stycken vindkraftverk i både Norberg och Avestas kommuner.

Projektet är i ett område som anges som särskilt lämpligt för vindkraftsutbyggnad i kommunens översiktsplan från 2011.

Vindkraftverken ska ha en navhöjd på 140 meter och totalt, med vingar inräknade, ha en höjd på 200 meter. VKS Vindkraft uppskattar hela kostnaden till 1,5 miljarder kronor att uppföra vindkraftsparken.

Annons