Annons
Vidare till fagersta-posten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Demokraterna fortsätter att pressa makten

Ni som sitter på taburetterna i Norberg och kanske trodde att ni kan slappna av bara för att vi går in på ett nytt år har missbedömt styrkan och uthålligheten i vårt lokala parti.

Vi har förvisso signalerat att vi är öppna för samtal som kan leda till gemensamma och konstruktiva lösningar för Norbergs bästa men det betyder inte att vi minskar intensiteten i det uppdrag väljarna givit oss som innebär att granska och kritisera hur majoriteten förvaltar den kommunala verksamheten.

Av uppenbara skäl har det regelvidriga sätt som ledande tjänstepersoner inom socialförvaltningens styrt sin verksamhet varit fokus under 2019. Att bryta mot de grundläggande principerna för på vilket sätt kommunal verksamhet skall bedrivas skall alltid uppmärksammas och stoppas. Vi tycker att vi har nått framgång i vårt arbete. De kommunala revisorerna har lämnat en kritisk rapport som överensstämmer med vår kritik och kommer att efterföljas av fler under 2020.

Det vore inte en alltför kvalificerad gissning att revisorerna, mot bakgrund av vad som hänt, kommer att rekommendera att kommunstyrelsen inte ges ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret. Hur sedan det vänsterdominerade fullmäktige kommer att hantera ärendet återstår att se.

Under 2020 finns det ytterligare stenar att vända på.

► Socialförvaltningen har fortfarande inte kunnat redovisa att man uppfyller de lagstadgade kraven som innebär en god kvalitet inom vård och omsorg. Det är ett område som vi kommer att bevaka noggrant. Vi kommer också att lägga förslag på hur man skall verka för att kvalitetskraven skall uppfyllas.

► Kommunstyrelsens majoritet har heller inte visat något intresse för att man vill uppfylla kommunfullmäktiges krav på tillsyn och kontroll av kommunens förvaltningar.

► Demokraterna har tidigare under 2017 granskat NVK och också kritiserat dem för på vilket sätt de hanterat byggnationen av busstorget och Fridahallen. Under 2019 har det genomförts ett omfattande och dyrt renoveringsprojekt av förskolan Treklövern i Norberg. Vi kommer i samma anda att granska flera pågående och avslutade projekt.

► Demokraterna kommer under året att granska utbildningsförvaltningens verksamhet på samma sätt som vi granskat socialförvaltningen. Vi har fått indikationer på att det finns betydande brister i både ledning och styrning som i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi kalkylerar med att vi, liksom tidigare, kommer att mötas av både misstänksamhet och motstånd från både politiker som ledande tjänstepersoner. En stor del av den kommunala ledningsorganisationen är sedan många är tillsatt av vänstern och delar det partiets värderingar och ideologi. De ser vårt arbete som ett hot mot den rådande maktordningen.

Demokraterna i Norberg

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Anna Lindgren

John Ellard

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel