Annons
Vidare till fagersta-posten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Kommunstyrelsen måste agera mer kraftfullt efter den nya hemtjänstgranskningen

Skattebetalarna i Norberg skall vara glada för att det finns ett parti som ställer kritiska och besvärliga frågor till makten. Det har resulterat i två oberoende utredningar som blottlagt en socialförvaltning och hemtjänst med stora problem som i förlängningen drabbar våra äldre.

Revisionsbyrån Pwc har på uppdrag av kommunens revisorer nu redogjort för att socialförvaltningen i Norberg saknar den ändamålsenliga styrning och ledning som krävs för att myndighetsutövning inom hemtjänsten skall kännetecknas av rättssäkerhet och en god kvalitet för våra brukare.

Det är precis det som Demokraterna i Norberg ett antal gånger framfört under det senaste året. Våra åsikter har av socialdemokraterna och vänstern avfärdats som klagande och missnöjesyttringar där vi anklagas för att bedriva en hetsjakt på ledande tjänstepersoner. Vi har genom att gå ut i media skapat ett psykosocialt arbetsmiljöproblem som riskerar att leda till att tjänstepersoner inte längre vill arbeta hos oss.

Kritiken från revisionsbyrån Pwc stämmer även i stora delar överens med den tidigare granskningen som den oberoende utredaren Ramon Perez Cortés redovisade under sommaren. Den innehöll också förödande kritik mot ledningen som hölls direkt ansvarig för organisationens brister. Socialförvaltningens ledning fick då stöd av kommunchefen och ledande socialdemokratiska företrädare som ansåg att rapporten var vinklad och tendentiös.

Pwc:s revisorer använder sig i sin granskning av fyra kontrollmål som skall vara uppfyllda för att de skall anse att hemtjänsten uppfyller kravet på en ändamålsenlig ledning och styrning.

► Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning som är kända och tillämpas (revisorerna bedömer målet som ej uppfyllt).

► Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för likabedömning och rättssäker handläggning (revisorerna bedömer målet som ej uppfyllt).

► Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och utförda timmar i förhållande till beslut (revisorerna bedömer målet som ej uppfyllt).

► Det sker en strukturerad uppföljning av kontroll av ekonomi och kvalitet (revisorerna bedömer målet som delvis uppfyllt)

I Pwc:s rapport framkommer även uppgifter som tyder på att förvaltningen fört politikerna bakom ljuset genom att redovisa en bättre verksamhet än vad den egentligen är.

S-topparna kan nu inte avfärda revisorernas rapport lika enkelt som man gjorde med den fristående granskningen. Kommunstyrelsen måste nu agera kraftfullt för att återskapa allmänhetens förtroende för en socialförvaltning som präglas av god kvalitet och rättssäkerhet.

Demokraterna i Norberg kommer under tiden fortsätta att vända på alla stenar i den kommunala myllan.

Demokraterna i Norberg

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

John Ellard

Anna Lindgren

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel