Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Norberg arbetar redan för att förebygga brott

Annons

Majoriteten arbetar aktivt med trygghetsfrågor Anna Kramer lyfter fram en viktig fråga den 4 mars om trygghet samt om Norbergs kommuns brottsförebyggande arbete. Norbergs kommun bedriver aktiva insatser på flera nivåer. Senast förra veckan var jag tillsammans med polis och representanter för två banker och träffade ett stort antal seniorer för att informera om hur de bäst skyddar sig mot kortbedrägerier. 

Varannan vecka träffar jag kommunpolis, kommunens BRÅ-samordnare och kommunchef, för genomgång av de inrapporteringar som kommit till från våra verksamheter och handlare. Vi får också en aktuell lägesbild från Polisen. Sammantaget bildar informationen en helhet som utgör grund för polisens operativa inriktning för en period. 

Vi har också träffar över FNS-kommuner med kommunpoliser från fem kommuner. Syftet med träffarna är att arbeta strategiskt över kommuner då brottsligheten inte stannar vid kommungränser.

I Norberg har vi ett löfte till invånarna om vad vi och polisen tillsammans ska prioritera, dessa löften har tagits fram via dialoger och öppna möten samt utifrån fakta om brottslighet. Ett fokus har varit buskörning men inriktningen skiftar utifrån behov. 

Utöver detta ingår Norberg på Västmanlandsnivå i ett nätverk med länets polisledning, Länsstyrelse samt andra kommuner. 

Vi genomför också återkommande trygghetsvandringar tillsammans med ungdomar. Det som kommit upp under dessa vandringar bildar underlag för åtgärder. Ett område som ungdomar anger är platser i Norberg där vi behöver öka belysningen. De önskar också att fler vuxna rör sig i samhället, det senare är troligen den mest effektiva trygghetsfrämjande åtgärden. 

Region Västmanland och Länsstyrelsen presenterade i dagarna en undersökning bland annat om trygghet. Det är en enkät som gick till slumpvis utvalda invånare i Norberg. När det gäller trygghet anger 4 procent i Norberg att de ofta varit oroade för att utsättas för våld eller hot om våld. 10 procent ibland och 18 procent, ja men sällan. Nej svarade 68 procent. Sett till snittet i Västmanland svarade 58 procent nej. Siffrorna för Norberg är höga men det glädjande är ändå att upplevelsen av trygghet är påtagligt högre i Norberg jämfört med Västmanland i övrigt. Samma undersökning tittade också på antal personer som konkret utsatts för våld eller hot om våld. I Norberg var det en procent som svarade ja, sex procent ja men sällan vilket innebär att 93 procent svarade nej. Detta är ett resultat helt i ett Västmanlandssnitt. Det är verklighetsfrämmande att Norberg skulle vara på en topplista i landet över otrygghet.

Vi har ett fungerande brottsförebyggande arbete med insatser på flera nivåer och över gränser men givetvis kan detta bli än effektivare och det är något som vi också arbetar för. Anna, nästa gång vi har en trygghetsvandring hoppas jag att ditt parti hörsammar inbjudan och medverkar, ju fler vuxna vi är på dessa vandringar med Norbergs ungdomar dess bättre blir det främjande arbetet.

Johanna Odö (S), kommunalråd Norberg

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel