Annons
Vidare till fagersta-posten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Nyansera bilden av nätläkare

De senaste åren har västmanlänningarnas samtal till nätläkarbolagen successivt ökat. Från drygt 2 500 besök 2017 till strax över 23 000 besök under 2019. Moderaterna ser i grunden positivt på att nya aktörer etablerar sig inom hälso- och sjukvården, däremot finns det problem med hur dagens system är utformat. Marknadsföring av nätläkarbolag har uppfattats som påträngande och uppmuntrat till att söka vård för enkla åkommor.

Trots att regionens ersättningar till nätläkarbolagen successivt har sänkts har den totala kostnaden för besök hos nätläkare ökat för regionen, en kostnad som landat på Västmanlands vårdcentraler. Dagens system innebär även att en mycket stor andel av nätläkarbesöken inte avgiftsbeläggs vilket leder till både intäktsförluster och riskerar leda till läkarbesök för åkommor som enklast hanteras genom egenvård. Digitala vårdmöten bör precis som fysiska besök vid en vårdcentral vara avgiftsbelagda och nyligen tog regionstyrelsen ett beslut om att regionen centralt skall stå för merparten av vårdcentralernas nätläkarkostnader, ett beslut som stärker de fysiska vårdcentralerna i Västmanland.

Dock framförs det ofta kritik mot nätläkarbolagen som inte stämmer överens med verkligheten. På uppdrag av Sveriges kommuner och regioner har Högskolan i Jönköping utvärderat digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. Utvärderingen visar att 90 procent av dem som kontaktat ett nätläkarbolagen har haft endast ett digitalt vårdmöte med läkare, en mycket liten grupp om 10 individer har haft 20 eller fler digitala vårdmöten. Vidare visar utvärderingen att en procent har haft ett efterföljande besök på akutmottagning inom ett dygn och 3,6 procent ett fysiskt besök på vårdcentral inom en vecka.

De vanligaste diagnoserna vid de digitala vårdbesöken är luftvägsinfektion, hudutslag och hosta. Detta visar att det är mycket få som upprepade gånger kontaktar nätläkarbolagen och att många av besöken berör sjukdomstillstånd som lämpar sig för just digitala läkarbesök.

Nätläkarbolagen fyller ett behovs som finns hos västmanlänningarna att snabbt och enkelt kunna få kontakt och hjälp med sina vårdbehov. Nätläkarbolagen har bidragit till att öka västmanlänningarnas tillgång till hälso- och sjukvård och bidragit till att avlasta sjukvårdsrådgivningen 1177. Detta är något positivt. Inte minst i dessa dagar när hela landet försöker undvika smittspridning är det en stor tillgång att det finns sätt att nå sjukvården utan att behöva uppsöka den fysiskt.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet i Region Västmanland har samtliga ställt sig bakom ett förslag om att begränsa västmanlänningarnas rätt att välja nätläkare. Detta genom att stödja ett förslag som skulle innebära att nätläkarföretagen tvingas att etablera sig fysiskt i varje region för att kunna erbjuda dess invånare digitala vårdkontakter.

Att reformer måste till både på nationell och regional nivå för att möta utvecklingen är självklart. Men att som S, L och C gör att ställa sig bakom ett förslag som kräver att nätläkare måste etablera sig med en fysisk verksamhet i varje region för att erbjuda dess invånare digitala läkarbesök är att gå för långt och för fort fram. Det saknas en grundlig konsekvensbeskrivning av vad detta skulle innebära för västmanlänningarna och vi riskerar att det skapas en situation där den digitala utvecklingen stryps och att västmanlänningarnas valfrihet begränsas. Vi vill se en utveckling med snabbare och bättre hälso- och sjukvård i Västmanland. I detta ryms såväl digitala och fysiska vårdcentraler.

Mikael Andersson Elfgren (M),

Oppositionsråd Region Västmanland

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel