Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Vårda våra kulturminnen!

Hans G Erikson vill att Västerås stad ska ta ansvar för Tidö slotts svåra situation och se till att slottet kan få ordentligt med besökare.

Nyligen slog slottsherren David von Schinkel larm om att slottet nu saknar fungerande internet och telefoni samt vatten och avlopp. Det gör att han kan få svårt att hålla slottet och dess unika kulturarv öppet för allmänheten i framtiden.

Annons

”Slottet är ett uppskattat utflyktsmål för västeråsare och ett levande slott är en viktig länk till vår historia och vårt kulturarv” säger oppositionsrådet Jesper Brandberg (L) i en VLT-artikel. Tidö slott har drabbats av bekymmer med tidens infrastuktur och Brandberg vill att frågan aktualiseras i kommunstyrelsen.

Läs mer: Tiden rinner ut för Tidö slott – osäkert om slottet förblir öppet för allmänheten i framtiden

På 1600-talet lät Axel Oxenstierna bygga slottet, som sedan dess är ett välkänt kulturminne liksom Engsö slott på östra sidan av sjön. Båda dessa slott har låtit talat om sig i gångna tiders historia samt svarat för att människorna i slottens närområden haft tillgång till allehanda slag av arbeten såväl på landbacken som på sjön, bedrivit social verksamhet och utvecklat näringar och kultur. Vi ska därför vara rädda om dessa kulturhistoriska insatser inte minst för kommande generationers historiska upplevelser och kunnande.

Tidö är sannolikt det bäst bevarade slottet från stormaktstiden och uppfördes av ingen mindre än rikskansle Axel Oxenstierna.

Nutidens tekniska och sociala utveckling har krav på upprustningar även av kulturmiljöer. Förutsättningarna för slottsinnehavare att till alla delar kunna klara av ekonomiskt dyrbara kulturrestaureringar kan vara ekonomiskt påfrestande. Nya verksamheter behövs som till exempel satsningar på turistverksamhet med visningar av slottsinteriörer och julmarknader.

Tidö slott var mycket tidigt ute med sitt leksaksmuseum, som under gångna år vuxit rejält och blivit välkänt. Nu har slottsinnehavaren känt sig tvungen att stänga muséet och flytta det till huvudstaden. En orsak till flytten tycks vara sviktande besökssiffror. Ledsamt för många inte minst för stadens turistliv.

Avsaknaden av fungerande internet och telefoni samt vatten och avlopp kan leda till att Tidö slott stängs för allmänheten.

Med ett ökat besöksantal kan slottsekonomierna förstärkas. Dessvärre inte lätt att ta sig till Tidö om man inte har bil eller orkar cykla eller komma sjövägen. Samma problem för icke bilägare att ta sig till Engsö. För ett tiotals år sedan försökte dåvarande VL att köra buss till Tidö för dem, som ville besöka slottet . Bussen, Rytternebusssen, gick några dagar i veckan sommartid. Jo, det gick att åka med bussen till Tidö, men omöjligt att ta sig hem då bussen lämnade Tidö när slottsvisningen tog sin början! Ett lovvärt försök från samhället att stödja besöksfrekvensen vid slottet, men dessvärre inte riktigt genomtänkt.

Ansvaret för kommunens kulturhistoria kan inte enbart åläggas enskild person eller förening. Samhället i stort har givetvis också ett ansvar. ”Vi tittar nu på hur vi samordnat inom kommunen kan hitta bästa tänkbara erbjudande för Tidö slott”, säger Anders Teljebäck. Ska bli intressant att följa den här processen. Västerås behöver sina anrika slott i kultur – och turistverksamheten!

Hans G Erikson

Tidigare moderat politiker i Västerås samt rektor och skoldirektör i Eskilstuna kommun

Annons