Annons
Vidare till fagersta-posten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vi har tagit initiativ för att utveckla hemtjänsten

Majoriteten beslutade gemensamt att fokusera på utveckling av hemtjänsten efter valet 2018. En av våra första åtgärder var att ge personal möjlighet till reducerad arbetstid som del av heltid som ett försök. Utfallet har inte blivit den förväntade, stressen hos personalen har ökat. Den partsammansatta grupp som finns för utveckling av hemtjänst föreslog att arbetstidsprojektet skulle avbrytas i förtid för att ta fram scheman som minskar stress och för att skapa en bemanning med ordinarie personal och fasta arbetsgrupper, en grundförutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Våren 2019 tillsattes en grupp av politiker och fackliga företrädare för att analysera läget inom hemtjänsten. En utredare tillsattes med syfte att ge en nulägesbeskrivning och för att fram förslag till förbättringsåtgärder. Utredarens uppdrag förlängdes efterhand för att kunna ge en fullödig rapport. Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober med rapporten som grund om omfattande åtgärder för att utveckla hemtjänsten.

Efter kommunstyrelsens beslut bildades en partsammansatt grupp bestående av fackliga företrädare och ansvariga chefer för hemtjänsten. Stöd i arbetet gavs av HR-chefen. Den plan som gruppen tog fram presenterades för allmänna utskottet den 13 november och med beslut i kommunstyrelsen den 25 november. En enig kommunstyrelse godkände planen. Syftet är att utveckla hemtjänstens arbetsformer för att uppnå attraktiva arbeten med nöjda medarbetare, brukare och anhöriga samt för att verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och på ett kostnadseffektivt och hälsofrämjande sätt. För arbetet har den partsammansatta gruppen extra medel att disponera för att kunna ta in de externa kompetenser som kan behövas för det fortsatta arbetet.

Den rapport som kommunrevisorerna tagit fram med stöd av Pwc om styrning och ledning samt av myndighetsutövning av hemtjänsten bekräftar flera av de förbättringsområden som finns i handlingsplanen. Den partsammansatta gruppen kommer att ges ett uppdrag att ta in revisionsrapportens rekommendationer och via sociala utskottet presentera en reviderad handlingsplan som underlag till kommunstyrelsen. Denna kommer att lämnas till kommunrevisorerna senast den 1 mars 2020.

I programmet Tillsammans för Norberg för mandatperioden är äldrefrågor ett strategiskt utvecklingsområde. Att bli äldre är att åldras i trygghet, leva ett aktivt liv, bemötas med respekt samt ha tillgång till god omsorg. Från majoritetens sida finns ingen annan uppfattning än att i samarbete med samtliga partier skapa en hemtjänst i Norberg av högsta kvalitet som utgår från lagenliga krav för brukarnas bästa och med en god arbetsmiljö.

Trots att DiN försöker påskina något annat har vi i S och V redan från förra mandatperioden arbetat aktivt med bristerna i hemtjänsten. Att vi är långt ifrån färdiga visar revisorernas rapport med all önskvärd tydlighet. Vi ger oss inte förrän alla äldre får den omsorg de har rätt till och personalen har de arbetsvillkor de förtjänar.

Majoriteten i Norberg,

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel