Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bra vårdboende

Annons

Svar på insändare (18/3). Fagersta kommun gjorde en total översyn av äldreomsorgen i början av 2000-talet.

Vi utredde under relativt lång tid hur framtidens äldreomsorg skulle se. Vi hade fokusgrupper och öppna hus. Fagerstaborna fick tycka till om hur de ville ha det på äldre dar.

Resultatet blev dokumentet ”Att leva och bo i Fagersta på äldre dar”. Utredningen kom fram till att varken Stolpvreten eller Koltrasten är utformade för att kunna passa som vårdboende.

Malmen skulle däremot bli ett utmärkt vårdboende om lokalerna anpassades på rätt sätt. Även Solliden konstaterades vara ett bra vårdboende.

Sedermera satsades drygt 30 miljoner kronor på en upprustning av Malmen för framtidens krav. Beslutet kom efter några års utredning där man sökte bred förankring hos Fagerstas invånare.

Vi är välförsedda med särskilt boende i kommunen med placering i olika delar av Fagersta. Samtliga boenden erbjuder sociala aktiviteter. Det inriktningsbeslut för omsorgen som fattades för inte alltför många år sedan måste gälla även framledes.

Trygghetsboende kan vara ett ytterligare komplement till det vi redan har i Fagersta och socialförvaltningen har i uppdrag att utreda möjligheterna i kommunen.

Vi kan inte på Fagersta-Postens insändarsida diskutera något enskilt fall eller väga in allmänt tyckande om huruvida man ska ha ett bistånd till äldreomsorg eller inte. Socialtjänstlagen ligger till grund för om man har rätt till insats eller ej.

Den som anser sig vara i behov av hjälp ska naturligtvis söka bistånd genom Fagersta kommuns biståndshandläggare, som därefter utreder den enskildes behov av insatser och efter utredning fattas ett beslut som kan överklagas om beslutet inte är till fyllest.

Sökanden har naturligtvis rätt att ha önskemål om vilket boende som skulle vara lämpligast, dock är det vårdbehovet som är avgörande för insats och boendeform.

Ordförande, socialnämnden

Martina Nordin

Biträdande socialchef, Fagersta

Teemu Sulin, V,

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons