Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det brådskar med fler äldreboenden

I Fagersta har vi den senaste tiden fått skrämmande och djupt berörande rapporter i media om att 40 äldre köar för ett värdigt liv i ett tryggt boende.

Annons
Socialdemokraterna i Fagersta vill införa heltid som norm för kommunanställda.

Modulerna på Kottmossen dröjer och ovissheten hos de äldre och deras anhöriga om hur och när lösningen kan bli aktuell är tärande. Ovissheten medför säkerligen också att de äldre får ångest och ökande ohälsa som i sin tur medför ökad belastning på primärvården.

För en tid sedan kom frågan om bristen på äldreboenden upp i riksdagens frågestund med bland andra Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, dels under en interpellationsdebatt med densamma. Hon påtalade den minskning av antalet platser som skett under alliansregeringens tid men glömmer att den minskningen började redan vid sekelskiftet under socialdemokratiskt styre.

Vi i alliansen försökte stimulera byggande av trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden med investeringsbidrag, en väg som nuvarande regering gått vidare på och nu enligt debatterna visar stor tilltro till.

Nu ska det satsas 150 miljoner kronor 2016, därefter 300 miljoner 2017 och 400 miljoner 2018. Detta ska jämföras med alliansregeringens årliga satsning med 500 miljoner per år, totalt 2,5 miljarder.

Regeringens pengar ska användas till att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt hyresbostäder i den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år. Stödet ska även lämnas för att främja kvarboende för äldre genom mindre anpassningar av gemensamma utrymmen i det befintliga bostadsbeståndet.

Var och en kan räkna ut att pengarna inte kommer att räcka särskilt långt och kanske är det inte stimulansbidrag som är den viktigaste drivkraften. Vi tror att det är insikten hos kommunerna att om de inte bygger nu så blir det dyrt för dem framöver. Detta gäller även Fagersta. De äldre/årsrika minskar inte i antal i Fagersta. De behöver ett värdigt boende NU och i framtiden!

När Boverket utvärderade alliansens investeringsstöd konstaterades att pengarna utnyttjats olika över landet, det var till och med svårt att få dem att gå åt. Ett skäl som angavs var att det inte fanns pengar till drift av boendena.

Det räckte inte med stöd för själva byggandet. Då var det naturligtvis ingen idé att bygga. Kommunerna som ju har bostadsförsörjningsansvaret enligt det kommunala självbestämmandet måste komma i gång och prioritera byggande av äldrebostäder nu. 360 000 platser behövs fram till 2030 och för Fagerstas del vore det intressant om siffrorna det vill säga behovet av äldreboenden presenterades för medborgarna. Det brådskar alltså. Det är bara 14 år kvar och byggprocesser tar tid.

Det är hög tid så att det blir fart på skapandet av bostäder som årsrika människor vill och kan flytta till. Det blir dyrare i längden att inte skapa dessa bostäder. Det handlar om att prioritera om i budgeten.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons