Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det gäller inte bara felaktiga arvoden

Annons

Skinnskatteberg. Det är helt riktigt som Vanja Leneklint skriver i sin insändare 15 juni att revisorernas bedömningar i alla ärenden ska vara väl underbyggda, sakliga och opartiska samt följa god revisionssed.

Att påstå att vi inte tagit kontakt med Carina Sandor är helt felaktigt. Revisionen tillskrev kommunstyrelsen i ärendet och bad om svar inom utsatt tidsram. Dessvärre uteblev svar därifrån. Carina Sandor är kommunstyrelsens ordförande.

Vi har som revisorer riktat vår anmärkning mot kommunalrådet som ansvarig för ärendehanteringen i arvodesfrågan. Den inrymmer felaktigheter av betydligt allvarligare art än de åtta felaktigt utbetalade månadsarvoden som finns där.

Fullmäktigebeslut i mars angående arvodesfrågan ogiltigförklarades av domstol på grund av jäv (Carina Sandor jävig) och felaktigt hanterat förslag angående återremiss (fullmäktige- ordförande fattade inte beslut om återremiss trots att så skulle ha skett enligt reglerna).

I juni fattas ett giltigt beslut i fullmäktige. I oktober utbetalas rätt månadsarvode. I början av 2016 återbetalas det felaktigt utbetalade arvodet. Dessförinnan hade revisionen brevledes frågat efter denna återbetalning.

Vi har läst handlingar, lag, utredning och tänkt igenom frågan utifrån olika perspektiv. Vi har tagit ställning till hur sakfrågan hanterats vad gäller ärendehanteringen och funnit att man brustit såväl vad gäller iakttagande av demokratiska principer som i respekt för domstolsbeslut.

Vi anser att kommunalrådet bär ansvaret i sin ställning som kommunstyrelsens ordförande och därmed högsta ledning och har även ett personansvar vad gäller eget arvodesbelopp.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons