Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler än bönderna bör ta ansvar för rent vatten

Vi som brukar jorden har ett ansvar för att vårda och säkerställa landets vattenresurser.

Annons
Rinnande vatten. LRF kritiserar att jordbruket föreslås stå för miljardkostnader för vattenrening. Foto: Claudio Bresciani/TT

Samtidigt måste det vara möjligt för Sveriges bönder att på ett hållbart och lönsamt sätt bedriva jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Vägen till ett effektivt lantbruk och ett skyddande av våra vatten går genom enkla styrmedel där ansvaret fördelas. Inte tvärtom, genom ökade regler och begränsningar, som drabbar enskilda företagare och boende på landsbygden. Åtgärder som påverkar tillgången på samhällsviktig åkermark i landet bör därför beslutas av politiker som kan väga samhällsmålen.

I våras lämnade LRF svar till Vattenmyndigheternas förslag till nytt åtgärdsprogram om hur svenskt vatten ska förbättras. Ett vattendirektiv där politiken inte har varit inblandad. I förslagen finns faktafel och kostnadseffektiviteten kan ifrågasättas Till exempel finns inte dränering eller borttagande av fosforsediment i sjöar med och riskera därmed att glömmas bort

De faktiska åtgärderna mot fosforläckage från åkermark, enskilda avlopp och småskalig vattenkraft som myndigheterna anser ska genomföras riktar sig framförallt mot enskilda människor och företagare på landsbygden. Det gäller åtgärder i miljardklassen som ger tveksam nytta och som jordbruket får ta hela räkningen för. Då inte Vattenmyndigheternas egen teori om förorenarens ansvar följs i de många avrinningsområden där fosforläckaget ska minska, förskjuts problemet direkt på bönderna. Det blir en arvssynd som lantbruket får stå för.

Sveriges bönder har under lång tid genomfört flertalet åtgärder för att förbättra vattenmiljön i landet. Vi ska ha vattenvård som skyddar allt vatten. Men lösningen måste vara samexistens mellan vattenskydd och produktion av livsmedel, bioenergi och skogsråvaror. Därför är det problematiskt att Vattenmyndigheternas förslag helt saknar politisk förankring i en fråga som i allra högsta grad gäller samhällsnyttiga verksamheter som dessa.

För att tydligt markera att både rent vatten och hållbar matproduktion är frågor som kräver nationellt ansvar anser LRF att regeringen bör besluta i vattenfrågorna. Det är viktigt att politiken tar en permanent roll där det löpande förs en dialog om finansiering och avvägningar. Annars är risken att man låter bönderna ta hela ansvaret för att skydda våra gemensamma vattenresurser och på så sätt äventyra lantbrukets konkurrenskraft.

Genomförande av förslagen får inte leda till att vi minskar Sveriges livsmedelsproduktion och exporterar miljöproblemen till andra länder som ofta har sämre förutsättningar ur miljö- och djurskyddssynpunkt. Vattenvård måste gå hand i hand med en levande landsbygd.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons