Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Friskvård hjälper fet

Annons

Maria Dellham, M, har motionerat om att landstinget ska inrätta en överviktsenhet. Hon menar att det är bra att landstinget satsar på överviktsoperationer men att det inte räcker som behandling mot övervikt. Om detta är vi helt överens med henne.

Operation måste bli ett alternativ först då andra metoder redan provats. Inte minst för att operationen kan innebära komplikationer och leder till en drastiskt förändrad livsstil för patienten.

Andelen överviktiga och kraftigt överviktiga ökar bland såväl män som kvinnor. Det innebär att hälso- och sjukvården måste fokusera mer på att människor ska kunna hålla sig friska och välmående längre.

De medel som avsatts för obesitaskirurgi i landstingets budget för 2012 syftar till att korta köerna till beslutade operationer och ska inte ses som en vilja från den rödgröna majoriteten att utöka behandlingen genom operationer.

Vi arbetar för att ta ett helhetsgrepp för att främja och utveckla det hälsoinriktade arbetet, som ser hela människan, snarare än behandla ett symptom i taget.

Det räcker inte med enstaka nedslag eller olika lösningar i olika delar av länet, som alliansens strategi tycks vara. Det handlar om att ha en tydlig riktning och ett koncept att jobba efter.

Vi har redan kommit en bit på väg med att förbättra de tidiga

insatserna. Det ”närsjukvårdsprogram” som reglerar uppdragen till vårdcentralerna revideras. Ett mer hälsoinriktat uppdrag ska ges till vårdcentralerna.

Vi har också beslutat att permanenta och utveckla verksamheten med hälsocentra, där kvalificerad personal kan stötta i ändrade kost-, motions- och levnadsvanor. Vår målsättning är att det ska finnas sex hälsocentra i länet inom tre år.

Hälsocentrens roll måste ses i kombination med det mer hälsoinriktade uppdraget till vårdcentralerna som träder i kraft 1 januari 2013.

Vår inriktning är klar: Varje vårdcentral ska kunna ge grundläggande råd och stöd. Hälsocentren ska vara ett komplement, en resurs, med kompetens och kontaktnät, som inte är rimligt att kräva av varje enskild vårdcentral.

Vi tror på etableringen av hälsocentra, dels på grund av de positiva erfarenheter från försöksverksamheten, men också för att vi får signaler från andra landsting att det inte räcker att lägga ett hälsouppdrag på vårdcentralerna.

Nästa steg är att förtydliga och utveckla uppdraget till slutenvården att arbeta hälsoinriktat i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Här är frågan om behandling, råd och stöd till exempelvis överviktspatienter högaktuell. Utifrån vårt helhetsperspektiv handlar det snarare om en livsstilsenhet än en separat överviktsenhet.

Barbara Conte, MP

Hans Jansson, V

Landstingsråd, Västmanland

Kenneth Östberg, S

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons