Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inför ett landsbygdslån

Annons
OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Insändarskribenterna vill att fler ska kunna bo på landet.  Foto: Fredrik Sandberg / TT

BOSTAD. Enligt Boverkets senaste statistik råder bostadsbrist i 240 av landets 290 kommuner. I Västmanlands län redovisas bostadsbrist i samtliga tio kommuner. Och bostadsbristen gäller inte enbart länets centralorter. En bortglömd del av problemet är att det i dag är svårt att köpa eller uppföra ett nytt hus i det som definieras som lands- eller glesbygd.

Vi menar att en fungerande bostadsmarknad även måste ta sikte på de glest befolkade delarna av landet. I en färsk rapport med namnet ”Så löser vi bostadskrisen” presenterar vi fyra konkreta åtgärder.

Ett av våra förslag är att Sverige inför ett särskilt landsbygdslån. Efter modell från Norge föreslår vi ett statligt topplån till boende i glesbygd och på landsbygd som gör det möjligt att uppföra eller köpa ett hus med äganderätt. Grundtanken är att ett hushåll som har tillräckliga löpande inkomster ska kunna köpa eller uppföra ett hus, även om totalkostnaden överstiger det aktuella marknadsvärdet. Det finns nämligen ett behov av en viss nyproduktion även på landsbygden. Många befintliga hus är dåligt anpassade efter moderna krav.

Det gäller både för barnfamiljer och äldre. Landsbygdslånet skulle göra det möjligt för fler att bo i en attraktiv livsmiljö och bidra till en levande landsbygd.

I dag finns ett system med statliga kreditgarantier som hanteras av Boverket som är en försäkring som långivare kan teckna för lån till ny- och ombyggnad av bostäder. Systemet är dock inte så välkänt. Ett sätt att få större effekt är att utveckla garantisystemet till ett statligt topplån i form av landsbygdslån. Ett landsbygdslån ska beviljas om den enskilde kan ställa upp med minst 20 procent eget kapital och att banken är beredd att bevilja ett bottenlån på cirka 50 procent. Resterande del, finansieringen mellan 50–80 procent, skulle därmed utgöras av det nya landsbygdslånet.

Landsbygdslånet bör vara självfinansierat. Räntan bör baseras på statens upplåningskostnader plus avgift. Avgiften ska täcka administration och kreditförluster, på samma sätt som studielånesystemet fungerar. Amortering på lånet föreslås ske på 30 år.

Ett samhälle med en social bostadspolitik förutsätter att även de med låga inkomster ska kunna äga sitt eget hem. Vi har presenterat fyra konkreta åtgärder för att lösa bostadskrisen: startlån subventionerat bosparande ett nytt bostadsbidrag i form av ett tillfälligt omställningsstöd landsbygdslån Ett ökat bostadsbyggande, både i städer och på landet, handlar nämligen ytterst om hur unga och ekonomiskt svaga hushåll ska kunna efterfråga nya bostäder, även i Västmanlands län.

Lennart Weiss

Kommersiell direktör Veidekke

Stefan Attefall

Rådgivare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons