Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Meningslöst att satsa ytterligare på vindkraft

Svar till Mikael Ladman (S), 23 mars. Om du är rädd att göra mig besviken så kan jag lugna dig med att den risken inte längre är så stor. Mina förväntningar på Norbergs beslutsfattare är efter den här vindkraftshistorien relativt lågt ställda.

Annons
Kraft. Om vindkraften byggs ut måste elnäten förstärkas, framhåller skribenten apropå satsningen på en vindkraftspark nära Olsbenning.Foto Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Att ditt val att stödja ansökan för ”Vindpark Målarberget” var enkelt tyder på att du inte satt dig in i problematiken med vindkraft och definitivt inte läst den aktuella ansökan.

Ett stort problem med vindkraft är att under mycket kalla perioder, när vi behöver elen som mest, så är vindarna oftast svaga. Enligt Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott får vattenkraften gå för högtryck om det blåser för lite för att kompensera vindkraften. Om det blåser kraftigt får i stället delar av vattenkraften snabbt stängas av eftersom det inte finns någonstans att göra av överskottsenergin. Om vindkraften byggs ut ytterligare, menar utskottet, att både elnäten och vattenkraften måste förstärkas, alternativt måste nya gas eller kolkraftverk installeras, eller de skyddade älvarna offras.

Deras slutsats är att en fortsatt satsning på vindkraft i Sverige är meningslös då vi i princip redan har en fossilfri elproduktion. Med andra ord, Mikael Ladman, verkar ditt och dina politikervänners motiv att vindkraften behövs i Sverige för att minska påverkan på klimatet och fasa ut de fossila bränslena vara taget ur luften.

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige skulle inte vara möjlig utan subventioner (elcertifikat) i mångmiljardklassen. Ovan nämnda energiutskott menar att om målet är ett bättre klimat och minskade koldioxidutsläpp borde dessa hundratals miljarder i stället läggas på att minska utsläppen i transportsektorn. Apropå transporter och fossila bränslen så anger VKS i sin ansökan att det kommer att krävas cirka 10 000 transporter till projektområdet under byggfasen. Miljövänligt?

Mikael Ladman är stolt över att ha varit med och godkänt en ansökan från VKS som brister både här och där. Den ekonomiska kalkylen är undermålig och säkerheten högst oklar, som ekonom ser jag betydande risker här. Bullermätningen är utan relevans och det lågfrekventa ljudet ignoreras.

Fågelinventeringen är lite av en parodi. Inte en trana fanns i området sa man, vilket kanske inte var så konstigt eftersom de redan flyttat i slutet av oktober när inventeringen gjordes. Att projektområdet korsas av hela tre flyttfågelleder har man också totalt missat, detta konstaterade en av Sveriges bästa ornitologer på en lunchrast. Örnar försökte man också inventera, problemet vara bara att det var vindstilla(!) och då är inga örnar ute och flyger. Framför allt har man struntat i att området är ett av miljöbalken skyddat riksintresse och enligt Riksantikvarieämbetet också ett internationellt intresse.

Jag tycker inte att det är ok att omvandla en anrik bygd till ett gigantiskt, bullrande och blinkande industriområde. För oss handlar det om livskvalitet, natur- och kulturvärden, miljön, djur- och fågelliv, vår hälsa och om framtiden. För VKS handlar det bara om att tjäna pengar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons