Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökat anslag är i själva verket en nedskärning

I en insändare redogör Marino Wallsten (S), Eleonor Wikman (S) samt Helmut Hoffman (S) för anslagsökningarna för bland annat skola och förskola i kommande års budget.

Annons

Det är åtskilliga miljoner, men problemet är att detta i sig inte säger något om man inte relaterar det till hur barn- och elevantalet ökat. Men också vilka andra kostnader som har fått tryckas in i utbildning- och fritidsnämndens budget.

Utbildning- och fritidsnämndens beräkningar visar på ökade kostnader för det dramatiskt stigande barn- och elevantalet med mycket grovt räknat 11,2 miljoner.

Då är en ökning av utbildning- och fritidsnämndens ram med 13 miljoner i själva verket en nedskärning om hänsyn tas till normala kostnadsökningar för löner etc.

Till detta ska läggas det avtal om sockenstugan som slöts med församlingen och som både ger församlingen 10,5 miljoner på ett bräde samt 1,9 miljoner årligen. Detta avtal har aldrig fått prövas av varken kommunstyrelse eller kommunfullmäktige utan slöts på eget bevåg av Marino Wallsten, med olika tunna förklaringar till den egenartade handläggningen.

Jag vill betona att det är alldeles utmärkt att man lyckats hitta en uppgörelse i godo, även om den var dyr. Hanteringen var dock helt oegentlig, saken skulle för detta tjäna på en rättslig prövning. Men det upprörande nu är att utbildning- och fritidsnämnden och ytterst alltså alla de barn som går i kommunens skolor ska nu få betala priset. Jag hade tänkt låta udda vara jämnt, men vid läsning av kommunstyrelsens budgetprotokoll jämfört med förvaltningschefens uttalande känner jag att en gräns ändå är nådd. I kommunstyrelsens påstår kommunalrådet helt fräckt att utbildning- och fritidsnämnden skulle ha fått täckning i sin preliminära budgetram för merkostnaderna på grund av avtalet.

Kommunstyrelsens budget; § 227 KS protokoll 2015-10-13:

”Marino Wallsten (S) informerar om att bidraget till kommunens friskola i sin helhet finns medräknat i utbildnings- och fritidsnämndens ram.”

Förvaltningschef UF Per Österberg skriver som svar på min fråga 2015-10-28:

”Beräknad fördyring 2016 utifrån kammarrättens dom hur ersättningen skulle beräknas är ca 1900 tkr. Inför budget 2016 har inga ytterligare medel tillskjutits UFF än den beräkning av ramar som demografiska modellen medger förutom 1000 tkr för ytterligare personal på Alfa. I det budgetförslag som nu ligger har denna kostnadsökning fått rymmas inom given ram.”

Det är mot denna bakgrund Vänsterpartiet i sitt budgetförslag krävde i sammanhanget blygsamma 13,6 miljoner till skolan och förskolan. Var skulle då dessa pengar tas? Jo, för att nyttjas 2015 och 2016 har statsmakterna i stor enighet (alla partier utom SD) föreslagit drygt tio miljarder till kommunsektorn. För Fagersta gör det 48 miljoner och detta är för extra kostnader för det höga flyktingmottagandet. En stor del av utbildning- och fritidsnämndens kostnadsökningar beror just på detta och därför vore det i högsta grad rimligt att komma i åtnjutande av dessa pengar. Då skulle innanför budgetramen angelägna skolsatsningar som kommer alla elever till del göras och barngrupperna inom förskolan skulle kunna börja minskas.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons