Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personalen flyr från jobben i landstinget

Om Landstinget Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare måste det noga följas upp varför personal väljer att sluta så att åtgärder kan sättas in.

Annons
Personalbrist. Utvärdera varför anställda slutar, uppmanar moderata landstingspolitiker. Bilden: sjukhuset i Västerås. Foto: Staffan Bjerstedt/arkiv$RETURN$$RETURN$

Personalen flyr landstinget. På vissa enheter inom Västmanlands sjukhus har det varit så pass svårt att rekrytera medarbetare och vikarier att man tvingats stänga över sommaren, något som drabbar såväl patienterna som den kvarvarande personalen.

Det finns många anledningar till att personal väljer att sluta i Landstinget Västmanland. Pension och flytt till annan ort är två av de vanligaste skälen. Allt för många slutar dock för att de inte trivs med sin arbetsgivare. I en medarbetarenkät som Moderaterna genomförde 2013 uppgav en tredjedel av de svarande att de ville sluta i landstinget. Det finns också tecken på att personalen flyr vissa avdelningar inom landstinget.

Trots den allvarliga situationen görs i dag ingen ordentlig uppföljning där man utreder varför personal slutar- eller byter avdelning.

Ansvarigt landstingsråd Lena Johansson (S) hävdade i en interpellationsdebatt den 16 juni 2015 att det i dagsläget ligger på den ansvariga chefen att genomföra ett avslutande samtal när någon väljer att sluta. I vissa fall kan samtalet genomföras av en HR-konsult i stället.

Det är dock oklart vem som har ansvaret eller ens vem som kan begära att denna typ av samtal genomförs. Detta är ett problem då en chef kan undvika att begära denna typ av samtal då denne inte vill riskera att få dåligt rykte inom organisationen. Och om den anställde vantrivts på jobbet så är nog inte motivationen att ta egna initiativ till samtal den största. Resultatet blir att eventuella missförhållanden aldrig kommer upp till ytan.

Om Landstinget Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare måste det noga följas upp varför personal väljer att sluta så att åtgärder kan sättas in. Därför föreslår vi att uppföljning ska ske inom alla verksamheter och kliniker, inte bara vissa, och att det ska göras av en särskild funktion inom HR. Resultatet av uppföljningssamtalen ska sammanställs i en rapport där anledningarna till varför landstingsanställda väljer att sluta redovisas. Denna rapport ska presenteras för landstingsfullmäktige på årlig basis.

Personalen är vår viktigaste resurs och landstinget står inför stora rekryteringar de kommande åren. Dock är vi i dag i en situation då personal snarare flyr landstinget än står i kö för att jobba här. Det är dags att ta tag i problemen. Vi kan inte acceptera den stoppa huvudet i sandentaktik som de rödgröna i dag bedriver. Vi kräver förändring, allt annat vore respektlöst mot såväl patienter som personal.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons