Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen bedriver en vansinnig bilpolitik

Skattetrycket i Sverige är högt. Rekordhögt. Mer än hälften av årets arbetade dagar går till staten, och på liknande sätt fortsätter beskattningen i vardagslivets konsumtion. Har du en bil, betalar du för två bilar.

Annons
Dyrt. Höjda skatter på drivmedel ökar skillnaden mellan stad och land, framhåller Motormännen. Bilden: riksväg 68. Foto: Seth Jansson/arkiv

Sverige är ett land med stora avstånd, liten befolkning och vidsträckt landsbygd. Då blir resandet extra viktigt. Möjlighet att resa kan vara skillnaden mellan att kunna skaffa sig en utbildning eller ett arbete och tillgång till bil är då ofta avgörande.

Skatter på resande drabbar främst låginkomsttagare och är ett hot mot en levande landsbygd. Därför är det orimligt att fortsätta beskatta resandet med bil på den höga nivån som sker idag.

S och MP är oftast emot höjda avgifter i kollektivtrafiken i våra stora städer men är för dubbelt så höga skatter på resande i Norrbotten. Rimliga kostnader för resande är viktigt för alla men på vems bekostnad? Varför straffas de som bor i Norrbotten?

Att bilfamiljer årligen betalar in över 60 miljarder kronor i skatter men att bara 20 miljarder kommer tillbaka genom infrastruktur- och trafiksäkerhetssatsningar är fel. Att den som kör en bil tvingas betala för två, är fel. De skatter som bilister betalar idag är mer än dubbelt så höga som de kostnader bilisterna orsakar samhället visar en rapport från VTI, Statens väg- och trafikforskningsinstitut. Rapporten fastställer att bilismens kostnader länge överbeskattats.

Även om bilen blir mer bränslesnål och släpper ut mindre miljöfarliga avgaser ger bilismen fortfarande upphov till koldioxidutsläpp. Dessa ska givetvis kompenseras för men i dagsläget blir svensken fullständigt grundlurad. I Sverige betalar vi 1080 kronor i skatt per utsläppt ton koldioxid. IPCC, FN:s klimatpanel, hävdar att ett korrekt pris på koldioxidutsläpp är 400 kronor (55 dollar, 2014 års penningvärde). Det är orimligt att vi svenskar ska betala 63 procent mer för våra transporter än vad som IPCC anser är rättvist.

Vår nuvarande regering är helt klart bilfientlig. Samtidigt som utsläppen har minskat, bland annat för att bilisterna kör mindre bil, har konsumenterna investerat i de bensinsnålare fordon bilbranschen erbjudit. Då väljer regeringen att ytterligare höja skatterna på drivmedel. Varför?

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) har den nya generationens fordon gjort att skatteintäkter på drivmedel uteblivit. Detta ändrade konsumtions- och resmönster belönar man genom att höja skatterna. Detta är en helt vansinnig politik som gör Sverige mindre konkurrenskraftigt internationellt och som kommer öka skillnaderna mellan stad och land.

Vi vill se ett välmående Sverige där resande beskattas rättvist och bilskatter går till att underhålla och bygga ut trafiksäkerhet och infrastruktur!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons