Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slopa remisstvång!

Annons

Den som väntar på vård väntar alltid för länge, är ett välkänt men samtidigt beklagligt uttryck. Det är dessutom ett faktum att landstinget har problem med att klara av att ge vård i tid. Samtidigt visar undersökningar att det finns brister i tillgänglighet.

Ska landstinget bli bättre så måste vi ständigt utveckla våra idéer för att korta väntetiderna.

Vi moderater vill därför införa remissfrihet till specialist- och akutsjukvården. Då kan patienter som behöver specialistvård söka sig direkt till exempelvis en ortoped för en konsultation i stället för att behöva gå en omväg via en annan läkare för att få remiss. Den som behöver akutsjukvård kan vända sig direkt till närmaste akutmottagning.

Att slopa remisstvånget innebär en tidsvinst för såväl personal som patient. Ett läkarbesök tar nämligen mindre tid än två. Det leder till minskad administration, lägre kostnader och patienten vinner i vårdtid.

Ett införande av remissfrihet förbättrar också tillgängligheten för alla. Patienter som vet var de ska vända sig hamnar rätt direkt utan omvägar. Då har vi större möjlighet att ta hand om och lyssna på de människor som behöver hjälp, men kanske inte vet eller kan uttrycka hur den hjälpen ska se ut.

I brådskande eller särskilt angelägna fall bör allmänläkarna även fortsättningsvis ha rätt att utfärda remisser med förtur. Uppstår fall där mottagningen bedömer att patienten inte behöver specialistvård kvarstår rätten att hänvisa patienten till primärvården.

Landstinget Västmanland är i dag tillsammans med Örebro läns landsting ensamma i Sverige om att tillämpa remisstvång på akuten. Akutsjukvården har genom det nya systemet med ledningsläkare samt den förestående flytten till nya, bättre lokaler förutsättningar att hantera remissfrihet till akuten på ett bra sätt.

Mer än två tredjedelar av Sveriges landsting saknar remisskrav också för specialistsjukvård, och erfarenheterna från bland annat grannarna Stockholm och Sörmland är goda.

Det har underlättat för primärvården och minskat trycket på akutmottagningarna samtidigt som köerna till specialistmottagningarna reducerats. Det är dags för Västmanland att ta efter och genomföra en reform där vi har möjlighet att korta väntetiderna för patienter samtidigt som vi sparar in på administration och frigör resurser, som i sin tur kan användas till att öka tillgängligheten på vårdcentralerna.

Landstinget har redan i dag goda erfarenheter av remissfrihet från barn-, gynekologi- och psykiatrimottagningarna. Det borde bland annat av den anledningen vara en relativt enkel åtgärd att slopa remisstvånget till övrig specialistvård.

Vården är trots allt till för patienterna, och inte för systemet.

Oppositionsråd i landstinget

Tomas Högström, M

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons